Jak se měří svět

Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16 do konce 20 století

Výstava v Národním technickém muzeu v Praze, jeden z výstupů pojektu Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století. Součástí je i katalog zkoumaných přístrojů.

» PRAHA, ČERVEN 2021 – ČERVENEC 2022

Cílem projektu Zeměměřické a astronomické přístroje používané na území ČR od 16. do konce 20. století je vytvořit specializovaný veřejný informační systém (SIS), jehož data budou on-line dostupná z webového portálu, který bude sloužit k dokumentaci a zpřístupnění sbírek zeměměřických a astronomických přístrojů, používaných na území ČR od 16. do konce 20. století. Základem SIS bude specializovaný veřejný soubor informací, obsahující metadata o přístrojích, obrazovou dokumentaci, technické parametry a přesnost, aplikace umožní i interaktivní výpočet přesnosti měření v základních operacích. Součástí řešení je vytvoření technologií umožňujících jednotné vedení dat o přístrojích napříč muzei, archivy a soukromými sbírkami. Technologie pro určení přesnosti přístrojů budou vycházet z mezinárodních norem.

SIS bude uceleně dokumentovat vývoj přístrojů, používaných při rozvoji astronomie, geověd a při realizaci technických děl pro různé účely (stavby, kultivaci krajiny), státní správu včetně obrany, mapování, nebeská pozorování. Umožní tím laické i odborné veřejnosti, zabývající se kartografickými díly, vývojem krajiny, architekturou, stavitelstvím, strojírenstvím a dalšími obory, kriticky zhodnotit použité přístroje pro realizaci jednotlivých děl a nepřímo získat informaci o významu díla v době jeho realizace. SIS může být používán v informačních kioscích, např. na architektonických či kartografických výstavách jako ukázka používaného přístrojového vybavení. Navrhované řešení projektu také významně slouží k uchování tohoto nemovitého kulturního dědictví v digitalizované podobě a zpřístupňuje ho spolu s rozsáhlými informacemi v nebývalé míře a rozsahu veřejnosti. Tím se výsledky projektu stanou světově jedinečným zdrojem informací o této velmi ohrožené skupině industriálních památek, které měly klíčovou úlohu při práci našich předků. Významným cílem projektu je uspořádání výstavy s kritickým katalogem v prostorách NTM, která seznámí veřejnosti s ukázkami v projektu dokumentovaných přístrojů. Takto stanovené cíle projektu odpovídají tematické prioritě 2.1 a 2.3.

Příjemce koordinátor: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. (VÚGTK)

Řešitel příjemce koordinátora: Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

Řešitelský tým VÚGTK:  Ing. Klára Ambrožová, Ph.D., doc. Ing. Pavel Hánek, CSc., Ing. Václav Šafář, Ing. Michal Volkmann

Příjemce:               Národní technické muzeum (NTM)

Řešitel příjemce:             Ing. Antonín Švejda

Řešitelský tým NTM:      Mgr. Patrik Pařízek, Stanislav Dvořák, Karel Brenner

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *