Mnich, kukačka i vojenská kapela odměřují Jilemnickým zimní čas

Zámek v Jilemnici

Od 6. prosince budete mít v Krkonošském muzeu v Jilemnici možnost zhlédnout ojedinělou výstavu, která představuje celodřevěné, polodřevěné i mosazné hodiny ze Schwarzwaldu i Čech. Zvláště zajímavé jsou hodiny, které jsou na celém světě dochovány velmi ojediněle.

V úvodu je nutné objasnit termín Schwarzwald. Jde o oblast v jihozápadní části Německa, kde se v 2. polovině 17. století začaly vyrábět celodřevěné hodiny. Odtud se posléze jejich výroba rozšířila i do dalších zemí, nicméně jejich název zůstal zachován a jako švarcvaldky je známe dodnes. Setkat se můžeme i s označením lidové hodiny, nicméně ani to není zdaleka přesné, protože výroba těchto hodin se velmi brzy rozvinula ve specializovanou řemeslnou výrobu.

Koncepce výstavy Hodiny ze Schwarzwaldu dává možnost seznámit se nejprve s běžnou hodinářskou produkcí 2. poloviny 19. století. Tedy výrobou malých hodin (Jockele, Miniaturuhr) a nástěnných hodin s ciferníkovou deskou tlačenou z mosazného plechu. Zvláště zajímavé jsou „mrkačky“, tedy ciferníky s portréty doplněné o mechanismus pohybu očí spojený s kyvadlem.

Následující výstavní sál návštěvníkům představí vzácnější stroje postupně od 1. poloviny 19. až do poloviny 18. století. Nejvíce upoutá složitý orloj se dvěma kukačkami, kohoutem, dvanácti apoštoly, lakomcem a smrtkou. Vzhled hodin je volně inspirován Staroměstským orlojem a vznikl v Čechách.

Významnou částí výstavy jsou hodiny s pohyby (Automaty). Vedle hodin se zvoníky a ševcem spravujícím boty upoutají jistě i kukačky. Nejstarší z nich, typické svou velkou malovanou kukačkou, jsou z období kolem roku 1730. Střed místnosti doplňují hodiny hrací se skleněnými i kovovými zvonky a píšťalovými mechanismy, jejichž hru si zde budete moci i poslechnout.

V závěru výstavy jsou nejstarší ukázky polodřevěných a celodřevěných hodin. Polodřevěné hodiny z konce 18. století reprezentují stroje s kotvovým krokem a kyvadlem umístěným vzadu, ale i s kyvadlem předním tzv. caplem. Představeny budou i různé způsoby zdobení ciferníků malbou na dřevěné desce, zvláště typickým dekorem jablíčkové růže (Apfelrose), podmalbou na skle nebo vzácně dochovaným tištěným kolorovaným ciferníkem na papíře.

Mezi nejvzácnější exponáty patří celodřevěné hodiny z druhé poloviny 17. století z oblasti Schwarzwaldu. Mají jen jednou ručičku a vodorovně uložené vahadlo (lihýř) umístěné v horní části jednoduché dřevěné konstrukce.

K výstavě je připravený bohatý doprovodný program pro dospělé i děti. Mohou navštívit interaktivní koutek, kde bude možné si přehrát vystavené hodiny v chodu. Na videu zde uvidíte například již zmiňované mrkačky, ale i hodiny s dalšími pohyby – vojákem „na vartě“, zvoníkem, apoštoly, kukačkou a dále stroje doplněné zvonkohrami či píšťalami. Velkou vzácností zde budou například hodiny s jedlíkem knedlíků (Knodelfresser).

Ze sbírek muzea…

Výstavu doplní také několik exemplářů švarcvaldských hodin ze sbírek Krkonošského muzea. I zde se mohou pochlubit některými zajímavostmi. Kromě několika celodřevěných hodin s caplem i lihýřem, zde vystaví i dřevěné hodiny se skleněnou zvonkohrou. Opomenuto nezůstane ani jméno jilemnického hodináře Františka Pochopa, autora interiérových hodin 19. století, ale hlavně strůjce dominanty města – čtvrťových opakovacích hodin, které patří mezi světové rarity.

Exponáty zapůjčil sběratel Mgr. Miloš Klikar, Krkonošské muzeum v Jilemnici a Krkonošské muzeum ve Vrchlabí. Výstava potrvá do 2. března 2014.