Šumperští ukázali poprvé veřejnosti větší část sbírky hodin

Pohled do výstavy v Šumperku

Čas nejde zastavit…

Muzeum v Šumperku připravuje od 24. 10. 2013 ve Výstavní síni ucelenou a opravdu bohatou kolekci hodin ze sbírek šumperského muzea a jeho poboček muzeí v Mohelnici, Zábřehu a z Havelkova muzea v Lošticích.

Poprvé se veřejnosti představí hodiny, z nichž většina pochází ze starých muzejních sbírek. K vidění budou hodiny sloupkové, nástěnné, stolní, skříňkové, kuchyňské, kapesní a budíky v časovém rozmezí od 18. století až do konce 20. století. Některé z vystavených exponátů prošly v loňském roce restaurováním v uměleckořemeslné dílně Svitas Art Design rodiny Špačkových ze Svitávky u Boskovic.

Nejrozměrnějším vystaveným předmětem bude pozoruhodný dřevěný ciferník radničních hodin v Šumperku ze 2. poloviny 17. století a vývěsní štít významného olomouckého hodináře Konráda Schustera z konce 19. století. V předvánočním čase výstavu doplní pohlednice a PF s tematikou hodin z největší sbírky novoročenek v naší republice.

Nebude chybět ani stručná historie měření času jako fyzikální veličiny. Návštěvníci výstavy se budou moci zapojit do výtvarné soutěže o nejpěknější návrh ciferníku, který si namalují na připravený panel do různě velikých předem daných hodinových číselníků. Soutěž nebude věkově ohraničená.
Dagmar Tempírová-Kotrlá (tisková zpráva)


Výstava muzea v Šumperku představuje výběr z bohaté sbírky časoměrných přístrojů, kterou spravuje. Jednotlivé exponáty jsou představeny v prostředí příjemné výstavní síně. Nejsou uspořádány v chronologickém sledu, ale v jednotlivých celcích uspořádaných podle typů. Do výstavy byly zařazeny hodiny poutající hlavně svým umělecko řemeslným zpracováním. Na různá specifika hodinových strojů i schrán autoři nepoukazují.

Hned v úvodu výstavy jsou představeny věžní hodiny. Z původních součástí městských věžních hodin upoutá čtvrťový hodinový stroj s atypickým kolíčkovým krokem. Kostra stroje, jicí a bicí soukolí vznikly pravděpodobně na počátku 18. století. Pro srovnání jsou zde instalovány interiérové podlahové hodiny s ukazatelem vteřin sign. Carl Balzareck in Littau (Líté?, okolo 1810).

Následující kroky přivedou návštěvníka k nejstarším ukázkám nástěnných hodin z přelomu 18. a 19. století. Jedná se o stroje s vřetenovým krokem a předním kyvadlem. Kromě klasických celodřevěných hodin s podmalbou na skle nebo dřevěným lakovaným číselníkem jsou zde i ukázky železných hodin s malbou na plechu. Celek doplňují i polodřevěné stroje z 2. pol. 19. století s tištěnými číselníky.

Následujícím výstavním celkem je výběr skříňkových hodin. Nejpreciznějším strojem se mohou pochlubit hodiny se značením „Elias Kreibmer“, který odkazuje na hodinové stroje vyráběné v Anglii. Proti tomu kuriózně působí barokní hodiny s gravírovaným číselníkem, osazené ve skříňce s lidovým dekorem, která je postavena na obrácených korintských hlavicích.

Čestné místo na výstavě zaujímá množství sloupkových hodin, z nichž některé jsou i doplněny hracím strojem. Z této řady vybočují čtvrťové hodiny osazené na čtyřech alabastrových sloupcích, mezi nimiž jsou umístěny tři podmalby na skle s motivy strážců a panovníka.

Ve zbylých částech výstavní síně jsou prezentovány hodiny rámové a figurální. Největší obraz s žánrovým motivem a hracím strojem vrcholí čtvrťovým strojem sign. CARL BALZAREK IN MÜGLITZ (Mohelnice, okolo 1820). Do této části zařadili autoři i běžný typ polodřevěných hodin s číselníkem raženým do mosazného plechu z 2. pol. 19. století.

Z menších exponátů jmenujme několik kapesních hodinek a přenosné horizontální a diptichové sluneční hodiny.

Jak bylo řečeno již v tiskové zprávě, výstava si kladla za cíl přiblížit veřejnosti spektrum typů hodin uložených v muzejních sbírkách. Je tak prvním krůčkem k vytvoření povědomí o obsahu sbírky tohoto charakteru. Nyní se nabízí možnosti pracovat s tímto materiálem nadále a zařadit ho do konkrétnějších souvislostí a vztahů. Některé specifické hodinové stroje a jejich tvůrci by si to jistě zasloužily.


VÝSTAVA: Čas nejde zastavit …
24. 10. – 2. 2. 2014

Dagmar Tempírová-Kotrlá (kurátorka výstavy)
Muzeum v Šumperku (Výstavní síň), Hlavní třída 22, Šumperk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *