Krkonošské muzeum v Jilemnici vyhlásilo sbírku. Do expozic by chtělo získat hodiny Franze Pochopa

Podlahové hodiny Fr. Pochopa

Krkonošské muzeum v Jilemnici dostalo nabídku odkoupit podlahové hodiny jilemnické provenience. Pocházejí z dílny hodináře Franze Pochopa a je jim zhruba 180 let. Jejich pořizovací cena – 132 000 korun – je ale mimo možnosti muzea. Proto se rozhodlo uspořádat veřejnou sbírku, aby tento unikát mohlo získat. Hodiny by se staly součástí muzejní sbírky i expozice.

Do 3. března byly součástí výstavy Hodiny ze Schwarzwaldu. Nyní si je můžete prohlédnout ve stálé expozici.

Podlahové hodiny pocházejí z dílny jilemnického hodináře Pochopa z roku 1839 a jsou zatím jeho jediné známé dochované. Uměleckořemeslným i technickým zpracováním jsou velmi působivé.

Hodiny mají čtvrťový stroj s kotvovým krokem a bitím do dvou gongů. Smaltový ciferník  je spolu s ovládáním a regulováním bití umístěn na mosazné desce. V nárožích jsou umístěny ozdoby s maskarony, ve vrcholu je smaltovaný medailon s malovanou krajinkou. Hodiny jsou ve vynikající technické kvalitě i stavu – tedy plně funkční.

Josef František Pochop

Pocházel ze starého jilemnického rodu. O jeho životě a díle víme jen velmi málo.  V letech 1830–1850 vlastnil dům čp. 202. Roku 1842 stavěl hodinový stroj pro malou radniční věžičku. Ten byl roku 1851 přenesen na novou radniční věž a roku 1854 rozšířen o opakovací stroj a další cimbál.

Opakovací hodiny Fr. PochopaPochopovy opakovací hodiny na radnici v Jilemnici

„Josef František Pochop patřil nesporně mezi nejlepší jilemnické hodináře 19. století. Přesto jeho firma, umístěná v domě čp. 202 v dnes zaniklé čtvrti Za Vodou, začala ve čtyřicátých letech zvolna upadat, až kolem roku 1850 zanikla.

Jeho díla jsou konzervativní a vynikají kvalitním technických provedením. Většinou německé označení hodin (Josef Pochop byl Čech) napovídá, že svá díla dodával do širšího okolí.

Hodnota hodin je vyšší, ale jejich současný majitel by nám je dal levněji. Je to takový jeho vklad do sbírky,“ zmínil Jan Luštinec, ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici.


Jak přispět?

Správa KRNAP zřídila sbírkový účet u Komerční banky s číslem 107-6386980247/0100.

Zájemci o darovací smlouvu pro potřeby daňového přiznání, se mohou obracet na Jakuba Kašpara (jkaspar@krnap.cz, 724 175 927).

Pro sbírku bude využita také pokladnička, umístěná přímo v Krkonošském muzeu v Jilemnici.


Fotografie: archiv Krkonošského muzea v Jilemnici, město Jilemnice