O mně

portretyPatrik Pařízek (nar. 1988)

doktorand Katedry dějin umění FF Univerzity Palackého v Olomouci, specializace na umělecko-řemeslné zpracování historických hodin. Absolvoval studium výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Nyní žije a tvoří v Berouně. V berounském Muzeu Českého krasu připravoval v letech 2004-2015 doprovodné programy a výstavy pro dětské i dospělé návštěvníky. Své výtvarné práce představil na výstavách v Berouně (2006 – 2010, 2012) i v polském partnerském městě Brzeg (2008, 2010) a ve městě Petrzyków (2008). Ve své tvorbě nachází díky své všestrannosti velké množství inspiračních zdrojů. Maluje obrazy, tvoří menší skulptury ze dřeva nebo keramiky, vytváří asambláže a amatérsky restauruje. „Do některých svých výtvorů se snažím skrýt humorný podtext, protože jsem přesvědčen o tom, že návštěva výstavy by neměla unudit, ale především potěšit,“ komentuje svůj autorský přístup k výtvarnému umění Patrik Pařízek. V rámci diplomové práce sestavil katalog existujících časoměrných přístrojů, které na přelomu 18. a 19. století vyráběla v Berouně a později v Mělníce rodina Engelbrechtů. Je také autorem výstav „Hodiny ze Schwarzwaldu“ a „Svět mechanické hudby“, které putují po České republice. Aktivně se podílí na činnosti Klubu přátel mechanické hudby při Technickém muzeu v Brně.
V rámci projektu European STREET GALLERY prezentoval olej na plátně s názvem „Akt“, který vznikl v roce 2008 a je nyní zařazen v soukromé sbírce. Obraz svou formou záměrně připomíná techniku a práci starých mistrů, námět je však ryze osobní a současný.
Od roku 2017 vede kurzy pro starožitníky v rámci Rudolfínské Akademie a lekce dějin umění na Střední pedagogické škole v Berouně. Od roku 2018 pracuje v Národním technickém muzeu v Praze, kde se stal roku 2019 kurátorem strojírenských sbírek. Od roku 2019 se podílí na vzdělávací činnosti Akademie Mozarteum. V roce 2019 spoluzakládal obchod se starožitnostmi Clock Gallery v centru Prahy.

 Odborné výstavy

Konference, přednášky

Výtvarná tvorba

 • 6/2021 – 7/2022, Jak se měří svět, výstava v Národním technickém muzeu v Praze
 • 5/2020 – 8/2020, Duše plná koleček, výstava v Muzeu Českého krasu v Berouně
 • 9/2019 – 1/2020, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Muzeum Komenského v Přerově
 • 6/2019 – 9/2019, Svět mechanické hudby, autor výstavy, Městské muzeum v Polné
 • 11/2018 – 4/2019, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Technické muzeum v Brně
 • 1/2018 – 5/2018, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Muzeum TB ve Zlíně
 • 9/2017 – 1/2018, Svět mechanické hudby, autor výstavy, Oblastní muzeum Praha-Východ, Brandýs nad Labem
 • 11/2016 – 1/2017, Krakonošův kraj – betlémářů ráj, spoluautor výstavy, Muzeum Českého krasu v Berouně
 • 10/2016 – 4/2017, Svět mechanické hudby, autor výstavy, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
 • 6/2016 – 9/2016, Duše plná koleček, autor výstavy, Krkonošské muzeum v Jilemnici
 • 5/2016 – 7/2016, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Městské muzeum Polná
 • 5/2016 – 9/2016, Svět mechanické hudby, autor výstavy, Muzeum Žebrák, Náměstí 69, Žebrák
 • 1/2016 – 4/2016, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
 • 9/2015 – 12/2015, Svět mechanické hudby, autor textové části, Domov seniorů TGM, Beroun
 • 6/2015 – 9/2015, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Oblastní muzeum Praha-Východ, Brandýs nad Labem
 • 1/2015 – 4/2015, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Zámek Šluknov, Zámecká 642, Šluknov
 • 12/2014 – 3/2015, Světem mechanické hudby, autor výstavy, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Kostelní 75, Jilemnice
 • 11/2014 – 4/2015, Svět mechanické hudby, autor výstavy, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 12/2013 – 3/2014, Hodiny ze Schwarzwaldu, kurátor a spoluautor výstavy, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Kostelní 75, Jilemnice
 • 4/2013 – 8/2013, Hodiny ze Schwarzwaldu, kurátor a spoluautor výstavy, Zámek Průhonice, Květnové náměstí 1, Průhonice
 • 10/2012 – 3/2013, Hodiny ze Schwarzwaldu, kurátor a spoluautor výstavy, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 5/2012 – 7/2012, Na plotnu zapomeňte! Stolování v přírodě v průběhu staletí, kurátor a spoluautor výstavy, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 1/2012 – 3/2012, Vstupujte tiše. Příběh pánské pracovny 18. století, kurátor a spoluautor výstavy, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 10/2011 – 2/2012, Jan Václav Spitzer (1711–1773), 300 let malíře pozdního baroka, produkční a autor doprovodného programu, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 6/2010 – 7/2010, Mezi zábavou a poučením aneb vzdělávací funkce muzea, kurátor a autor výstavy, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 6/2010, Muzejní židlení aneb Jak se zdobil nábytek, autor a lektor doprovodného programu, Západočeské muzeum v Plzni
 • 3/2011 – 5/2011, Gabriel von Max (1840–1915), autor a lektor doprovodného programu, Západočeská galerie v Plzni

Publikační činnost

 • Pařízek, Patrik. Pohyblivé mechanické figury na světských stavbách v České republice. Zpravodaj Společnosti přátel starožitných hodin 35/2020, s. 6-11.
 • Pařízek, Patrik. Astronomické a geografické hodiny Johanna Kleina. Rozpravy NTM: Z dějin geodézie a kartografie. Praha: Národní technické muzeum, 2016, s. 291-298.
 • Pařízek, Patrik. Nové poznatky o hodinách berounských Engelbrechtů. Rozpravy NTM: Z dějin geodézie a kartografie. Praha: Národní technické muzeum, 2015, s. 271-282.
 • Pařízek, Patrik. Mechanické automatofonické nástroje
  ve sbírkách Muzea Českého krasu. Český kras XL/2014. Beroun: Muzeum Českého krasu, 2015.
 • Pařízek, Patrik. Celodřevěné lihýřové hodiny ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku. Vlastivědný sborník Severní Morava. Šumperk: Vlastivědné muzeum v Šumperku, 2014.
 • Pařízek, Patrik. Švarcvaldské hodiny ve sbírkách Muzea Českého krasu. Český kras XXXIX/2013. Beroun: Muzeum Českého krasu v Berouně, 2013, str. 51-59.
 • Pařízek, Patrik. Nejen o berounském meisterstücku Antona Engelbrechta. Český kras XXXVIII/2012. Beroun: Muzeum Českého krasu v Berouně, 2013, str. 24-26.
 • Pařízek, Patrik. Hodiny ze Schwarzwaldu: Umění německých i českých hodinářů. Watch Magazine 6/2012. Praha, 2012.
 • Pařízek, Patrik. Johann a Anton Engelbrechtové – tvůrci přenosných a skříňkových hodin z konce 18. a počátku 19. století. – Diplomová práce (Mgr.). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Katedra výtvarné výchovy, 2012.
 • Pařízek, Patrik. Mistr slunečních hodin. Radniční list 1/2012. Město Beroun.
 • Pařízek, Patrik. Muzejní a galerijní animace. Metodický portál: Digifolio [online]. 2010, [cit. 2013-03-04]. Dostupný z WWW: <http:// http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2003>.
 • Pařízek, Patrik. Muzeum Českého krasu v Berouně. Metodický portál: Články [online]. 14. 05. 2009, [cit. 2013-03-19]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3096/MUZEUM-CESKEHO-KRASU-V-BEROUNE.html>. ISSN 1802-4785.
 • 27/6/2021, Stavba píšťalového flašinetu systému Stuber Egopan, Technické muzeum v Brně
 • 25/11/2015, Astronomické a geografické hodiny Johanna Kleina, Národní technické muzeum
 • 8/10/2015, Kde bydlí čas, MŠ Vrchlického, Beroun
 • 12/9/2015, The Most Important Czech Mechanical Music Instruments, Festival Internacionale dell´ Antico Organetto, Longiano
 • 17/8/2015, Realizace výstav pro dětské i dospělé návštěvníky, konference Společnosti mechanické hudby, Technické muzeum v Brně
 • 15/10/2014, O hodinách neukazujících jen čas, konference doktorandů Katedry dějin umění UP, Olomouc
 • 22/3/2014, Příspěvek k obnovování slunečních hodin, Dějiny staveb 2014, Klub Augusta Sedláčka, Zámek Nečtiny
 • 22/3/2014, Nejen o berounském „maisterstucku“ Antona Engelbrechta, Sympozium z dějin GaK, Národní technické muzeum, Praha

Edukativní projekty

 • 2018 – souč., Akademie Mozarteum, vzdělávací portál
 • 2018 – 2021, Surveying and astronomical instruments used in the Czech lands from 16th to 20th century, NAKI II 2 (SMK02018DG002), Národní technické muzeum, Praha
 • 2014, Jako šlehnutím kouzelného proutku – doprovodný program k výstavě Svět mechanické hudby, Muzeum Českého krasu, Beroun
 • 2013, Umění hodinářů ze Schwarzwaldu – doprovodný program k výstavě Hodiny ze Schwarzwaldu, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Jilemnice
 • 2013, Hodinářským tovaryšem v Berouně – doprovodný program k expozici Z dějin řemesel města Berouna, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2013, Vývoj a výroba lidových hodin ve Schwarzwaldu a u nás – komentovaná prohlídka výstavou Hodiny ze Schwarzwaldu, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2012, Umění hodinářů ze Schwarzwaldu – doprovodný program k výstavě Hodiny ze Schwarzwaldu, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2012, Poznáváme svět, poznáváme umění – prázdninový program přibližující zajímavosti z historie města Beroun, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2012, Poznejte s dětmi barokního malíře – dětský průvodce výstavou Jan Václav Spitzer, 300 let malíře pozdního baroka, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2011, V dílně barokního malíře – doprovodný program k výstavě Jan Václav Spitzer, 300 let malíře pozdního baroka, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2011, Reklama hýbe světem – doprovodný program k výstavě Z peřinky až k tabuli, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2011, Kriminalisté v muzeu – doprovodný program ke stálé expozici Berounští měšťané v portrétech, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2010, Preislerův ateliér – doprovodný program ke stálé expozici Pamětní síň Jana Preislera, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2010, Muzejní židlení – doprovodný program ke stálé expozici Berounští měšťané v portrétech, Západočeské muzeum v Plzni, Národopisné muzeum Plzeňska.
 • 2010, Restaurátorská dílna – doprovodný program pro školy představující práci restaurátora v muzeu.
 • 2009, Nápady s odpady – doprovodný program k výstavě Jak se žije ve Středočeském kraji, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 12/2015, Salon berounských výtvarníků (Městská galerie Beroun)
 • 2-3/2014, Dvanáct (Městská galerie Beroun)
 • 11-12/2013, Salon berounských výtvarníků (Městská galerie Beroun)
 • 9-10/2013, Patrik Pařízek – mezi obrazy a objekty (Zámek Hořovice, Hořovice)
 • 6-7/2012, Od GST k Berounským salonům (Městská galerie Beroun)
 • 12/2011, Salon 2011 (Městská galerie Beroun)
 • 10/2008, Pietrzyków – Jesień 2008 (Stary folwark, Pietrzyków)
 • 9/2008, Partnerská města očima berounských výtvarníků (Holandský dům, Beroun)
 • 7/2008, Architektura Brzegu na przestrzeni wieków – Renesans (Ratusz – Galeria BCK, Brzeg)
 • 3/2008, Malé Berounále 2008 (Městská galerie, Beroun)
 • 5/2007, Maturitní výstava (Obchodní akademie, Beroun)
 • 9/2006, Plenér 2006 (Obchodní akademie, Beroun)
 • 5/2006, No, něco na tom bejt musí … (Obchodní akademie, Beroun)
 • 3/2006, Malé Berounále 2006 (Městská galerie, Beroun)

Instalace

 • 1-2/2014, Viktor Žabinský, František Novotný: Plocha a prostor, kurátor výstavy, Muzeum Českého krasu, Beroun
 • 8-10/2013, Marie Nostitzová – akvarel jako svědek, realizace výstavních panelů, Státní zámek Hořovice

Comments

 • NOUBEL Alexandra 18. 9. 2015 Odpovědět

  Tak mladý a již tak učený. Bravo Patriku.

 • Martin Mikeš 3. 11. 2016 Odpovědět

  Čau Patriku, spadla mi brada, když jsem si přečetl, co všechno jsi už stihl. Držím ti palec vzhůru.