O mně

portretyPatrik Pařízek (nar. 1988)

doktorand Katedry dějin umění FF Univerzity Palackého v Olomouci, specializace na umělecko-řemeslné zpracování historických hodin. Absolvoval studium výtvarné výchovy na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Nyní žije a tvoří v Berouně. V berounském Muzeu Českého krasu připravoval v letech 2004-2015 doprovodné programy a výstavy pro dětské i dospělé návštěvníky. Své výtvarné práce představil na výstavách v Berouně (2006 – 2010, 2012) i v polském partnerském městě Brzeg (2008, 2010) a ve městě Petrzyków (2008). Ve své tvorbě nachází díky své všestrannosti velké množství inspiračních zdrojů. Maluje obrazy, tvoří menší skulptury ze dřeva nebo keramiky, vytváří asambláže a amatérsky restauruje. „Do některých svých výtvorů se snažím skrýt humorný podtext, protože jsem přesvědčen o tom, že návštěva výstavy by neměla unudit, ale především potěšit,“ komentuje svůj autorský přístup k výtvarnému umění Patrik Pařízek. V rámci diplomové práce sestavil katalog existujících časoměrných přístrojů, které na přelomu 18. a 19. století vyráběla v Berouně a později v Mělníce rodina Engelbrechtů. Je také autorem výstav „Hodiny ze Schwarzwaldu“ a „Svět mechanické hudby“, které putují po České republice. Aktivně se podílí na činnosti Klubu přátel mechanické hudby při Technickém muzeu v Brně.
V rámci projektu European STREET GALLERY prezentoval olej na plátně s názvem „Akt“, který vznikl v roce 2008 a je nyní zařazen v soukromé sbírce. Obraz svou formou záměrně připomíná techniku a práci starých mistrů, námět je však ryze osobní a současný.
Od roku 2017 vede kurzy pro starožitníky v rámci Rudolfínské Akademie a lekce dějin umění na Střední pedagogické škole v Berouně. Od roku 2018 pracuje v Národním technickém muzeu v Praze, kde se stal roku 2019 kurátorem strojírenských sbírek. Od roku 2019 se podílí na vzdělávací činnosti Akademie Mozarteum. V roce 2019 spoluzakládal obchod se starožitnostmi Clock Gallery v centru Prahy.

 Odborné výstavy

Konference, přednášky

Umění

 • 10/2021 – 1/2022, Duše plná koleček, výstava v Oblastním muzeu Praha-východ, Brandýs nad Labem
 • 6/2021 – 7/2022, Jak se měří svět, výstava v Národním technickém muzeu v Praze
 • 5/2020 – 8/2020, Duše plná koleček, výstava v Muzeu Českého krasu v Berouně
 • 9/2019 – 1/2020, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Muzeum Komenského v Přerově
 • 6/2019 – 9/2019, Svět mechanické hudby, autor výstavy, Městské muzeum v Polné
 • 11/2018 – 4/2019, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Technické muzeum v Brně
 • 1/2018 – 5/2018, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Muzeum TB ve Zlíně
 • 9/2017 – 1/2018, Svět mechanické hudby, autor výstavy, Oblastní muzeum Praha-Východ, Brandýs nad Labem
 • 11/2016 – 1/2017, Krakonošův kraj – betlémářů ráj, spoluautor výstavy, Muzeum Českého krasu v Berouně
 • 10/2016 – 4/2017, Svět mechanické hudby, autor výstavy, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
 • 6/2016 – 9/2016, Duše plná koleček, autor výstavy, Krkonošské muzeum v Jilemnici
 • 5/2016 – 7/2016, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Městské muzeum Polná
 • 5/2016 – 9/2016, Svět mechanické hudby, autor výstavy, Muzeum Žebrák, Náměstí 69, Žebrák
 • 1/2016 – 4/2016, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
 • 9/2015 – 12/2015, Svět mechanické hudby, autor textové části, Domov seniorů TGM, Beroun
 • 6/2015 – 9/2015, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Oblastní muzeum Praha-Východ, Brandýs nad Labem
 • 1/2015 – 4/2015, Hodiny ze Schwarzwaldu, autor výstavy, Zámek Šluknov, Zámecká 642, Šluknov
 • 12/2014 – 3/2015, Světem mechanické hudby, autor výstavy, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Kostelní 75, Jilemnice
 • 11/2014 – 4/2015, Svět mechanické hudby, autor výstavy, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 12/2013 – 3/2014, Hodiny ze Schwarzwaldu, kurátor a spoluautor výstavy, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Kostelní 75, Jilemnice
 • 4/2013 – 8/2013, Hodiny ze Schwarzwaldu, kurátor a spoluautor výstavy, Zámek Průhonice, Květnové náměstí 1, Průhonice
 • 10/2012 – 3/2013, Hodiny ze Schwarzwaldu, kurátor a spoluautor výstavy, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 5/2012 – 7/2012, Na plotnu zapomeňte! Stolování v přírodě v průběhu staletí, kurátor a spoluautor výstavy, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 1/2012 – 3/2012, Vstupujte tiše. Příběh pánské pracovny 18. století, kurátor a spoluautor výstavy, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 10/2011 – 2/2012, Jan Václav Spitzer (1711–1773), 300 let malíře pozdního baroka, produkční a autor doprovodného programu, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 6/2010 – 7/2010, Mezi zábavou a poučením aneb vzdělávací funkce muzea, kurátor a autor výstavy, Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun
 • 6/2010, Muzejní židlení aneb Jak se zdobil nábytek, autor a lektor doprovodného programu, Západočeské muzeum v Plzni
 • 3/2011 – 5/2011, Gabriel von Max (1840–1915), autor a lektor doprovodného programu, Západočeská galerie v Plzni

Publikační činnost

 • Pařízek, Patrik. Svatá Flašinetálie ve výtvarném umění, in: Svatí v umění 1/2024, Jarní vědecká konference, s. 68-73.  (dostupné on-line)
 • Pařízek, Patrik. “Heilige Flasinetalia”. Die vergessene Schutzpatronin der Straßenkünstler, in: Der Leierkasten 74/2023, Internationale Drehorgelfreunde Berlin e. V, S. 39. ISSN 0940-466X.
 • Pařízek, Patrik; Hohnhäuser, Christa. Svatá Flašinetálie: Příspěvek k restaurování obrazu François-Josepha Naveze, in: Horizon XXXVII, září 2023, s. 23-26.  (dostupné on-line)
 • Pařízek, Patrik. Jan Kment (*16. 11. 1943 – +14. 12. 2021). Zpravodaj Společnosti přátel starožitných hodin 38/2023.
 • Pařízek, Patrik. České a moravské historické hodiny 18. a 19. století. – Diplomová práce (Ph.D.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, 2022.
 • Pařízek, Patrik. Pohyblivé mechanické figury na světských stavbách v České republice. Zpravodaj Společnosti přátel starožitných hodin 35/2020, s. 6-11.
 • Pařízek, Patrik. Astronomické a geografické hodiny Johanna Kleina. Rozpravy NTM: Z dějin geodézie a kartografie. Praha: Národní technické muzeum, 2016, s. 291-298.
 • Pařízek, Patrik. Nové poznatky o hodinách berounských Engelbrechtů. Rozpravy NTM: Z dějin geodézie a kartografie. Praha: Národní technické muzeum, 2015, s. 271-282.
 • Pařízek, Patrik. Mechanické automatofonické nástroje
  ve sbírkách Muzea Českého krasu. Český kras XL/2014. Beroun: Muzeum Českého krasu, 2015.
 • Pařízek, Patrik. Celodřevěné lihýřové hodiny ve sbírkách Vlastivědného muzea v Šumperku. Vlastivědný sborník Severní Morava. Šumperk: Vlastivědné muzeum v Šumperku, 2014.
 • Pařízek, Patrik. Švarcvaldské hodiny ve sbírkách Muzea Českého krasu. Český kras XXXIX/2013. Beroun: Muzeum Českého krasu v Berouně, 2013, str. 51-59.
 • Pařízek, Patrik. Nejen o berounském meisterstücku Antona Engelbrechta. Český kras XXXVIII/2012. Beroun: Muzeum Českého krasu v Berouně, 2013, str. 24-26.
 • Pařízek, Patrik. Hodiny ze Schwarzwaldu: Umění německých i českých hodinářů. Watch Magazine 6/2012. Praha, 2012.
 • Pařízek, Patrik. Johann a Anton Engelbrechtové – tvůrci přenosných a skříňkových hodin z konce 18. a počátku 19. století. – Diplomová práce (Mgr.). Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Katedra výtvarné výchovy, 2012.
 • Pařízek, Patrik. Mistr slunečních hodin. Radniční list 1/2012. Město Beroun.
 • Pařízek, Patrik. Muzejní a galerijní animace. Metodický portál: Digifolio [online]. 2010, [cit. 2013-03-04]. Dostupný z WWW: <http:// http://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=2003>.
 • Pařízek, Patrik. Muzeum Českého krasu v Berouně. Metodický portál: Články [online]. 14. 05. 2009, [cit. 2013-03-19]. Dostupný z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/3096/MUZEUM-CESKEHO-KRASU-V-BEROUNE.html>. ISSN 1802-4785.
 • 11/4/2023, Historické hrací stroje v proměnách času, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pardubice
 • 16/3/2023, Orchestriony firmy Klepetář pod patentem Jebavý, Krkonošské muzeum v Jilemnici
 • 1/12/2021, Počátky geodetických a astronomických sbírek Národního technického muzea, Národní technické muzeum, Praha
 • 24/11/2021, Role Fričovy dílny v astronomii a geodézii, Národní technické muzeum, Praha
 • 24/11/2021, Geodetické a astronomické přístroje v České republice, Národní technické muzeum, Praha
 • 13/10/2021, Vývoj francouzských hodinových schrán od 17. do 19. století, Akademie Mozarteum, Praha
 • 27/6/2021, Stavba píšťalového flašinetu systému Stuber Egopan, Technické muzeum v Brně
 • 25/11/2015, Astronomické a geografické hodiny Johanna Kleina, Národní technické muzeum
 • 8/10/2015, Kde bydlí čas, MŠ Vrchlického, Beroun
 • 12/9/2015, The Most Important Czech Mechanical Music Instruments, Festival Internacionale dell´ Antico Organetto, Longiano
 • 17/8/2015, Realizace výstav pro dětské i dospělé návštěvníky, konference Společnosti mechanické hudby, Technické muzeum v Brně
 • 15/10/2014, O hodinách neukazujících jen čas, konference doktorandů Katedry dějin umění UP, Olomouc
 • 22/3/2014, Příspěvek k obnovování slunečních hodin, Dějiny staveb 2014, Klub Augusta Sedláčka, Zámek Nečtiny
 • 22/3/2014, Nejen o berounském „maisterstucku“ Antona Engelbrechta, Sympozium z dějin GaK, Národní technické muzeum, Praha

Edukativní projekty

 • 2022, Clock Gallery Snídaně, Akademie Mozarteum
 • 2021, Technika a čas, pořad Wifina, Česká televize
 • 2021, Seriál Jak se měří čas, Mozaika, Český rozhlas
 • 2020, Duše plná koleček, Tamtam, Česká televize
 • 2018 – souč., Akademie Mozarteum, vzdělávací portál
 • 2018 – 2021, Surveying and astronomical instruments used in the Czech lands from 16th to 20th century, NAKI II 2 (SMK02018DG002), Národní technické muzeum, Praha
 • 2014, Jako šlehnutím kouzelného proutku – doprovodný program k výstavě Svět mechanické hudby, Muzeum Českého krasu, Beroun
 • 2013, Umění hodinářů ze Schwarzwaldu – doprovodný program k výstavě Hodiny ze Schwarzwaldu, Krkonošské muzeum v Jilemnici, Jilemnice
 • 2013, Hodinářským tovaryšem v Berouně – doprovodný program k expozici Z dějin řemesel města Berouna, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2013, Vývoj a výroba lidových hodin ve Schwarzwaldu a u nás – komentovaná prohlídka výstavou Hodiny ze Schwarzwaldu, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2012, Umění hodinářů ze Schwarzwaldu – doprovodný program k výstavě Hodiny ze Schwarzwaldu, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2012, Poznáváme svět, poznáváme umění – prázdninový program přibližující zajímavosti z historie města Beroun, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2012, Poznejte s dětmi barokního malíře – dětský průvodce výstavou Jan Václav Spitzer, 300 let malíře pozdního baroka, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2011, V dílně barokního malíře – doprovodný program k výstavě Jan Václav Spitzer, 300 let malíře pozdního baroka, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2011, Reklama hýbe světem – doprovodný program k výstavě Z peřinky až k tabuli, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2011, Kriminalisté v muzeu – doprovodný program ke stálé expozici Berounští měšťané v portrétech, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2010, Preislerův ateliér – doprovodný program ke stálé expozici Pamětní síň Jana Preislera, Muzeum Českého krasu, Beroun.
 • 2010, Muzejní židlení – doprovodný program ke stálé expozici Berounští měšťané v portrétech, Západočeské muzeum v Plzni, Národopisné muzeum Plzeňska.
 • 2010, Restaurátorská dílna – doprovodný program pro školy představující práci restaurátora v muzeu.
 • 2009, Nápady s odpady – doprovodný program k výstavě Jak se žije ve Středočeském kraji, Muzeum Českého krasu, Beroun.

Fejeton

Výtvarná tvorba

 • 12/2015, Salon berounských výtvarníků (Městská galerie Beroun)
 • 2-3/2014, Dvanáct (Městská galerie Beroun)
 • 11-12/2013, Salon berounských výtvarníků (Městská galerie Beroun)
 • 9-10/2013, Patrik Pařízek – mezi obrazy a objekty (Zámek Hořovice, Hořovice)
 • 6-7/2012, Od GST k Berounským salonům (Městská galerie Beroun)
 • 12/2011, Salon 2011 (Městská galerie Beroun)
 • 10/2008, Pietrzyków – Jesień 2008 (Stary folwark, Pietrzyków)
 • 9/2008, Partnerská města očima berounských výtvarníků (Holandský dům, Beroun)
 • 7/2008, Architektura Brzegu na przestrzeni wieków – Renesans (Ratusz – Galeria BCK, Brzeg)
 • 3/2008, Malé Berounále 2008 (Městská galerie, Beroun)
 • 5/2007, Maturitní výstava (Obchodní akademie, Beroun)
 • 9/2006, Plenér 2006 (Obchodní akademie, Beroun)
 • 5/2006, No, něco na tom bejt musí … (Obchodní akademie, Beroun)
 • 3/2006, Malé Berounále 2006 (Městská galerie, Beroun)

Instalace

 • 1-2/2014, Viktor Žabinský, František Novotný: Plocha a prostor, kurátor výstavy, Muzeum Českého krasu, Beroun
 • 8-10/2013, Marie Nostitzová – akvarel jako svědek, realizace výstavních panelů, Státní zámek Hořovice

Comments

 • NOUBEL Alexandra 18. 9. 2015 Odpovědět

  Tak mladý a již tak učený. Bravo Patriku.

 • Martin Mikeš 3. 11. 2016 Odpovědět

  Čau Patriku, spadla mi brada, když jsem si přečetl, co všechno jsi už stihl. Držím ti palec vzhůru.

 • Petr Rendla 16. 8. 2021 Odpovědět

  Dobrý den pane Pařízek.
  Navazuji na náš rozhovor 14.8.2021 při 8. ročníku, pod Karlovým mostem.
  Poptávl jsem se na umístění vzduchové štěrbiny vůči horním rtů dřevěné
  píšťalky. Nabízel jste zaslat nějaký náčrtek. Jde o pokus vyrobit funkční píšťalku.
  Vycházím z publikace Nauka o varhanách – Vratislav Bělský.
  Předem děkuji a na příštím ročníku naslyšenou.
  Petr Rendla petrendla@seznam.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *