Načítání akcí

« všechny akce

 • Tato akce již proběhla.

Seminář Flašinety a hrací stroje 2016

15. 8. (0:00) - 16. 8. 2016

Přehled příspěvků, 15. 8. 2016

 • Přivítání účastníků (J. Bondra)

 • Organizační informace (P. Nekuža) – Festival information

 • Medailonky členů (všichni) – Each member short presentation

 • S. Asakusa, H. Takashima – Flašinet a Japonsko – Barrel organ in Japan

Letos poprvé se festivalu zúčastnili zástupci z Tokya. Flašinetářských festivalů se pořádá v Japonsku několik již po dobu 50 let. Japonky jezdí také do Finska a Švédska. S. Asakusa hraje na flašinet, H. Takashima ji doprovází tancem.

This year the festival was attended by representatives from Tokyo. Tradition of barrel organ festivals in Japan is more than 50 years. Japanese women also visit Finland and Sweden. S. Asakusa sings and plays the barrel organ, H. Takashima accompanies her with dance.

japonky v pekařově2 japonky v pekařově

 • Nové webové stránky flasinet.cz (P. Pařízek) – New web pages flasinet.cz

 • Veřejné osobní informace na webu cz/clenove – Public personal information on webpages flasinet.cz/members

 • Evropský projekt – Evropský slovník mechanické hudby – European project – European mechanical music glossary (EUMMG)

 • Program koncertu v kostele (P. Pařízek, D. Pokludová, P. Burdková)

Přehled příspěvků, 16. 8. 2016

 • F. Severi, F. Pedrazzini – krátké představení, short presentation

Příspěvek představil italskou vilu s muzeem mechanických hracích nástrojů. Sedm expozic vypráví příběh od zrodu prvních exemplářů až do dob jejich největší slávy. www.museomusicalia.it

The Museum has been thought as a course through seven rooms that go by the qualifying moments of the mechanical music history. From its invention, through the several steps of its development and insertion in society, up to the decline brought by the appearance of the gramophone and of other modern means of sound diffusion.

 • W. Roaux – Příběh papírového pásu – Story about cardboard

Willy Roaux představil mimořádný perforovaný karton. Nápad na jeho zhotovení dostal v loňském roce při účasti na českém festivalu. Posbíral množství hospodských papírových podtácků a začal přemýšlet, zda by byly vhodné jako záznamové médium pro flašinet. Po několika pokusech zjistil, že podtácek není vhodný. použil alespoň obrázky z nich a polepil jimi klasický tvrdý papír. Vyrazil na něj skladbu, která se dá zpívat pořád dokola a papírový pás uzavřel do kruhu.

Willy Roaux introduced extraordinary perforated cardboard. The idea for its construction came last year when he participate on czech festival. He collected lots of pub paper coasters and began to think if it would be suitable as a recording medium for barrel organ. After several attempts he found that coaster is not suitable. He used at least pictures of them which he glued on classic cardboard. He cut out on it special song that you can sing over and over again and glued the paper strip into a circle.

 • P. Burdková – Krátké pojednání o německé hračce a výrobě děrovaných pásků – Short description of germany toy and setting paper rolls

Příspěvek přiblížil dětské hrací strojky hrající na perforovaný pás. Prezentaci doplnili příklady Michaely a Luďka Pokludových, kteří se rozhodli děrovat si pro strojky vlastní skladby.

Presentation was focused on children music boxes with perforated paper strip. Talk was enriched by experience of Michelle and Luďek Pokludovi who decided to punch their own songs for it.

 • A. Švejda – Češi v Les Gets – Czech group in Les Gets

V letošním roce se členové sekce (A. Švejda, M. Švejdová, J. Bondra, P. Pařízek) zúčastnili Festival International de la Musique Mécanique v Les Gets ve Francii. Do 17. ročníku se zapojilo 400 účinkujících. Češi představili české flašinety, které si mohli návštěvníci poslechnout ve stánku Národního technického muzea.

This year the members of society (A. Švejda, Švejdová M., J. Bondra, P. Pařízek) participated in Festival International de la Musique Mécanique in Les Gets, France. The 17th year involving 400 performers. Czechs introduced national barrel organs, which visitors could listen to the tent of the National Technical Museum.

 • P. Pařízek – Duše plná koleček – Soul full of clockwork

V letošním roce byla v Čechách poprvé uspořádána výstava věnující se pohyblivým figurkám, historickým androidům a mechanickým hračkám. K vidění je do konce srpna v Krkonošském muzeu v Jilemnici.

This year was open an exhibition dedicated to moving figures, historical androids and mechanical toys for the first time in the Czech Republic. Exhibition is located in Jilemnice city in Krkonošské muzeum till end of September.

Více o výstavě | More about exhibition

 • P. Pařízek – Metelkův mechanický betlém – Mechanical bethlehem by Mr Metelka

Součástí výstavy Duše plná koleček jsou tři významnější exponáty úzce související s hracími stroji. Prvním z nich jsou figurky z píšťalových hodin v různých fázích jejich řezání. Druhým exponátem je pohyblivý betlém J. Metelky z Jilemnice se 142 figurkami, které dělají 350 pohybů. Součástí jsou hřebíčkové a píšťalové hrací strojky. Betlém je v provozu přes 130 let bez výraznějších oprav. Poslední zajímavostí z výstavy je replika pouťové věštkyně, jejíž obdoba se v Čechách bohužel nedochovala. Po vhození mince promluví k lidem a sdělí jim svou věštbu.

The exhibition Soul full of clockwork have three main exhibits which are closely associated with musical machines. The first of these are figures from flute clock at various points of cut. The second exhibit is moving nativity scene by J. Metelka from Jilemnice. 142 figures makes 350 moves. There are also music boxes and pipe playing machines. Bethlehem is in operation for over 130 years without major repairs. The last attraction of the exhibition is a replica of fairground fortune teller, whose equivalent in Bohemia unfortunately not survived. He can say prophecy to visitors.

 • P. Bot – Flašinety v Polsku – Barrel organs in Poland

Krátké zamyšlení nad historií flašinetů v Polsku. Některými autory a badateli.

Short reflection of the history of barrel organs in Poland. Focus on some authors and researchers.

 • J. Petschat – Výstava mechanických hracích strojů v Lipsku 2015 – Exhibition about mechanical music in Leipzig

V roce 2015 byla v Lipsku uspořádána výstava Leipzigs klingende Mobel – Selbende Musikinstrumente 1880 – 1930. Výstavu i doprovodnou publikaci představil J. Petschat.

In 2015 in Leipzig was an exhibition Leipzig Klingende Mobel – Selbende Musikinstrumente 1880 – 1930. J. Petschat present the exhibition and also accompanying publication.

 • Krátké shrnutí letošního festivalu – short evaluation of this year festival (J. Bondra)

[pe2-gallery album=“http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/110486790856341431473/albumid/6320998682721295313?alt=rss&hl=en_US&kind=photo“ ]

Podrobnosti

Zahájení:
15. 8. 2016
Ukončení:
16. 8. 2016
Rubrika akcí:

Pořadatel

Sekce Flašinety a hrací stroje TMB
Webová stránka:
http://flasinet.cz

Místo konání

Technické muzeum v Brně
Masarykova 11, Brno, 460 01 Česká republika
+ Mapa Google

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *