Mnich, kukačka i švec odměřují v brandýském muzeu prázdninový čas

Hodiny ze Schwarzwaldu

Až do 13. září máte v Oblastním muzeu Praha-Východ v Brandýse nad Labem možnost zhlédnout ojedinělou výstavu, která představuje celodřevěné, polodřevěné i mosazné hodiny ze Schwarzwaldu i Čech. Zvláště zajímavé jsou hodiny, které jsou na celém světě dochovány velmi ojediněle.

V úvodu je nutné objasnit termín Schwarzwald. Jde o oblast v jihozápadní části Německa, kde se v 2. polovině 17. století začaly vyrábět celodřevěné hodiny. Odtud se posléze jejich výroba rozšířila i do dalších zemí, nicméně jejich název zůstal zachován a jako švarcvaldky je známe dodnes. Setkat se můžeme i s označením lidové hodiny, nicméně ani to není zdaleka přesné, protože výroba těchto hodin se velmi brzy rozvinula ve specializovanou řemeslnou výrobu.

Koncepce výstavy Hodiny ze Schwarzwaldu dává možnost seznámit se nejprve s běžnou hodinářskou produkcí 2. poloviny 19. století. Tedy výrobou malých hodin (Jockele, Miniaturuhr) a nástěnných hodin s ciferníkovou deskou tlačenou z mosazného plechu. Zvláště zajímavé jsou „mrkačky“, tedy ciferníky s portréty doplněné o mechanismus pohybu očí spojený s kyvadlem.

Nejen hodinářští nadšenci uvítají doprovodný program a interaktivní koutek, kde je možné si přehrát vystavené hodiny v chodu. Na videu zde můžete vidět například již zmiňované mrkačky, ale i hodiny s dalšími pohyby – vojákem „na vartě“, zvoníkem, apoštoly, kukačkou a dále stroje doplněné zvonkohrami či píšťalami. Velkou vzácností jsou zde například hodiny s jedlíkem knedlíků (Knodelfresser).

Dále jsou představeny vzácnější stroje postupně od 1. poloviny 19. až do poloviny 18. století. Hned prvním exponátem je složitý orloj se dvěma kukačkami, kohoutem, dvanácti apoštoly, lakomcem a smrtkou. Vzhled hodin je volně inspirován Staroměstským orlojem a vznikl v Čechách.

Významnou částí výstavy jsou hodiny s pohyby (Automaty). Vedle hodin se zvoníky a ševcem spravujícím boty upoutají jistě i kukačky. Nejstarší z nich, typické svou velkou malovanou kukačkou, jsou z období kolem roku 1730. Střed místnosti doplňují hodiny hrací se skleněnými i kovovými zvonky a píšťalovými mechanismy, jejichž hru si zde můžete poslechnout.

V závěru výstavy jsou nejstarší ukázky polodřevěných a celodřevěných hodin. Polodřevěné hodiny z konce 18. století reprezentují stroje s kotvovým krokem a kyvadlem umístěným vzadu, ale i s kyvadlem předním tzv. caplem. Představeny jsou i různé způsoby zdobení ciferníků malbou na dřevěné desce, zvláště typickým dekorem jablíčkové růže (Apfelrose), podmalbou na skle nebo vzácně dochovaným tištěným kolorovaným ciferníkem na papíře.

Mezi nejvzácnější exponáty patří celodřevěné hodiny z druhé poloviny 17. století z oblasti Schwarzwaldu. Mají jen jednou ručičku a vodorovně uložené vahadlo (lihýř) umístěné v horní části jednoduché dřevěné konstrukce.