Katalog přenosných slunečních hodin Engelbrechtů

Inklinační sluneční hodiny s datumovými čaramihodinyV následujícím katalogu jsou představeny přístroje Jana a Antona Engelbrechtů seřazené dle datace uvedené na číselnících slunečních hodin. Nedatované přístroje jsou řazeny za nimi. Rozměry jsou uvedeny pouze u přístrojů, u kterých se je podařilo ověřit. Do katalogu jsou rovněž zahrnuty přístroje, které již pravděpodobně zanikly nebo se jejich existence nepodařila ověřit. V závorkách jsou uvedeni autoři, kteří předměty již publikovali.

Tabulka byla naposledy aktualizována 13. 9. 2021 12:33. Nyní je v ní uvedeno 136 položek. Neuvedené sluneční hodiny jsou nadále doplňovány. Pokud víte o přístrojích, které se v tabulce nenacházejí a máte zájem na jejich doplnění, neváhejte mne kontaktovat.

 
Č. kat.
Datace
Autor
Předmět
Popis, stav
č. kat.DataceAutorPředmětPopis, stav
109 nově doplněno1776Johann E.Manuál ke slunečním hodinám, sign. „Johann Engelbrechts Beschreibung einer universalen Horizontal = Sonnenuhr“, Muzeum Českého krasu, Beroun, inv. č. Kn 206.Na titulní straně Engelbrecht uvádí, že „jeho hodiny dobře poslouží jak zkušeným odborníkům, tak laikům při seřizování jejich hodinek a dalších hodin.“ Doplněna jsou i doporučení Maximiliana Hella (1720–1792), ředitele astronomické observatoře vídeňské univerzity, matematiků Carla Friedricha Hindenburga (1741–1808) a Georga Heinricha Borze (1714–1799) z univerzitní hvězdárny z Lipska a astronoma Strnada z Prahy. Dále je doplněno osvědčení Josefa Steplinga z Klementina, kde popisuje Engelbrechta jako „tvůrce kvalitních horizontálních, polárních, rovníkových a nástěnných slunečních hodin, které doplňuje symboly znamení zvěrokruhu, italskými a babylonskými hodinami a polední hodinovou přímkou.“
0011776Johann E.Etuje na inklinační sl. hodiny, sign. „1776“, Adler Planetarium and Astronomy Museum, Chicago, inv. č. W-291.
0021777Johann E.Horizontální sl. hodiny, sign. „Fecit Engelbrecht 1777.“, Uměleckoprůmyslové museum, Praha, inv. č. 16 389. Mosazné obdélníkové 71 × 105 mm, ryté. Podél stran v rytém rámci, vrcholícím dekorativně zavinutými stuhami, číselník s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách, půlhodinové úseky značené křížkem. Světové strany s latinským označením Meridies, Occidens, Septentrio, Oriens. Pod označením jihu busola (d = 23 mm) se značením světových stran německými zkratkami Sud, Os, No, We, magnetická střelka chybí. Nad busolou nápis Elevat. Poli 50 Gr 5 Min. Po stranách signatura „Fecit Engelbrecht 1777.“. Polos sklopný tvaru trojúhelníka, na severní straně mísně vyříznutý. Na spodní straně číselníkové desky upevnění polosu mosazným pérem. (LENFELD 1984, UREŠOVÁ 1986)
0031779Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, Deutches Museum, Munchen, inv. č. 56 376. (ZINNER 1967)
0041784Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „F e C Engelbrecht, Beraunae in Bohemia 1784.“, Science Museum, Londýn, inv. č. 1894-10. Mosazné obdélné 143 × 162 mm, na třech stavitelných šroubech. (WARD 1936, ZINNER 1967)
121 nově doplněno1785Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Iohann Engelbrecht 1785.“, mosaz, Iparművészeti Múzeum, Budapest, inv. č. 80.572.Mosazné obdélné 106 × 108 mm. Na třech stavitelných šroubech. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici (chybí), pod ním ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 40° – 50° – 60°. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Světové strany označeny nápisy „Merid." a "Septentrio.". Na jižní straně u stavicího šroubu signatura „Fecit Iohann Engelbrecht 1785“. Na spodní ploše mosazné desky mosazné péro sloužící k fixaci trojúhelného polosu. (KARLOVITS 1984, BARTHA 1995)
0051785Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, Whipple Museum of the History of Science, Cambridge, inv. č. 0662. Mosazné, postříbřené, obdélníkové, ryté, na třech nožkách tvořených nastavitelnými šrouby. Na horní straně základní desky číselník horizontálních hodin s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Světové strany označeny latinskými zkratkami ME, OC, SE, OR. Uvnitř číselníku systém křivek udávajících délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky Slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný, tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici, na západní ploše je opatřen úhloměrem 40° – 50° – 60°, k němuž směřuje hrot olovnice. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, je kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Mezi hodinovou čarou VI – VI a jižním okrajem číselníku je signatura „Fec. Engelbrecht Berauna in Bohemia 1786.“. Na spodní ploše hodinové desky mosazné péro pro fixaci sklopného polosu. (ZINNER 1967)
0061785Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Iohannes Engelbrecht 1785“, mosaz, Západočeské muzeum v Plzni, inv. č. 3634.Mosazné obdélníkové 145 × 163 mm, ryté, otvory pro tři nastavitelné šrouby. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici, pod ní ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 40° – 50° – 60°. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Na jižní straně umístěn oválný rytý číselník analematických hodin v rozsahu IIII – XII – VIII, označený „Horolo. Oval.“. Oba typy polosů jsou sklopné, jeden je posuvný dle data. Jižní strana hodin označena nápisem „MERIDIES“. Nad ním označení No. 15. Signatura „Fecit Iohannes Engelbrecht 1785“ umístěna ve spodní části analematických hodin, mezi oběma polosy. Na spodní ploše mosazné desky mosazné péro sloužící k fixaci trojúhelného polosu.
0071785Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. xx, mosaz, Adler Planetarium and Astronomy Museum, Chicago, inv. č. N-28.Podobné jako č. kat. 6 (inv. č. 3634) Mosazné, obdélné 147 × 164 mm, na dvou stavitelných nožkách, jedna chybí. Měsíce označeny celým latinským názvem.
0081785Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Iohann Engelbrecht, 1758.“, dále označeno „No. 11“, stříbřená mosaz, Aukce Christie´s 13. prosince 2001, Scientific, Medical and Engineering Works of Art, Instruments and Models, lot. 276. Součástí dřevěná etuje. Mosazné obdélníkové, ryté, postříbřené, na třech nožkách tvořených nastavitelnými šrouby. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Celý tento systém křivek je křížen hodinovými čarami českých hodin, označených „HORÉ AB OCCSU SOLIS“ a to v západní polovině číselníku s římskými číslicemi II-XII. Ve východní polovině jsou hodinové čáry babylonských hodin označených arabskými číslicemi 6 – 13 a nápisem HORAE AB ORTU SOLIS. V západní polovině je nápis „Longitudo Noctis 16—8“, ve východní polovině pak „Longitudo Diei“ s arabskými číslicemi 8—16, které ukazují délku světlého dne a noci v jednotlivých měsících. Jih označen nápisem „Meridies“. Nad ním označení „No. 11“. V analematickém číselníku nápis „Horolog. Oval“. Na trojúhelném polosu v ryté stuze úhloměr v rozsahu 40°-60°. S dřevěnou etují potaženou kamzičí kůží se zlatým tlačením, háčky a očka z mosazi.
0091786Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Iohann Engelbrecht 1786.“, stříbřená mosaz, Adler Planetarium and Astronomy Museum, Chicago, inv. č. A-252. Mosazné obdélné 152 × 151 mm, stříbřené. Na třech stavitelných šroubech. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici, pod ní ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 40° – 50° – 60°. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Světové strany označeny nápisy „Meridies, Se:, Or:, Oc:“. Na jižní straně u stavicího šroubu signatura „Fecit Iohan Engelbrecht 1786“. Na spodní ploše mosazné desky mosazné péro sloužící k fixaci trojúhelného polosu. Původní olovnička. S originální etují. (STEPHENSON 2000)
0101786Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fec. Engelbrecht Berauna in Bohemia 1786.“, stříbřená mosaz, s dřevěným pouzdrem s řezbou, Uměleckoprůmyslové museum, Praha, inv. č. 8 485. (LENFELD 1984)Podobné jako č. kat. 9. Mosazné, postříbřené, obdélníkové 120 × 109 mm, ryté, na třech nožkách tvořených nastavitelnými šrouby.
115 nově doplněno1786Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Johann Engelbrecht, 1786.“, stříbřená mosaz, Landesmuseum Darmstadt, inv. č. Ph. C. 58/9.Mosazné stříbřené, obdélné 150 × 150 mm na třech stavitelných šroubech. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici, pod ním ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 40° – 50° – 60°.
(STEPHAN 1980)
0111787Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. Fecit Johann Engelbrecht Beraun in Bohemia 1878.“, Deutsches Museum, Nürnberg- Germanisches National Museum, inv. č WI 220. (ZINNER 1967)
0121787Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit, Johan: Engelbrecht Beraunae in Bohemia 1787“, Whipple Museum of the History of Science, Cambridge, inv. č. 1757.Podobné jako č. kat. 9.Obdélná deska 126 × 101 mm. (BRYDEN 1988)
0131788Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Johann Engelbrecht. 1788.“, Nagel Auktionen 2000, Clocks & Watches, lot. 925.Podobné jako č. kat. 9. Obdélná deska 140 mm × 130 mm.
0141789Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit, Iohan: Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1789.“, mosaz, Národní technické muzeum, inv. č. 35 957.Podobné jako č. kat. 9, popsány jen odlišnosti. Mosazné, postříbřené, obdélníkové 150 × 136 mm, ryté, na třech neoriginálních nastavitelných nožkách. Půlhodinové úseky horizontálnách hodin značeny bourbonskou lilií. Světové strany označeny latinskými latinsky „Meridies.“, „Se“. Polos s nepůvodní olovnicí. Na jižní straně mezi stavěcím šroubem a patou polosu signatura „Fecit, Iohan: Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1789.“ Zespodu desky uchycení pro přídavný kompas d = 42 mm. Na kompasu značeny světové strany. Součástí originální etuje pro uložení hodin i kompasu. Potažená kůží se zlatým tlačením.
0151789Johann E.Sl. hodiny, sign. „Fecit Johann Engelbrecht in Berauna Bohemia 1789“, mosaz, Museum Huelsmann, Bielefeld, Německo, inv. č. H-W077.
0161790Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Iohann Engelbrecht a Beraun. 1790.“, mosaz, Národní technické muzeum, Praha, inv. č. 1 182.Podobné jako č. kat. 9 (inv. č. inv. č. A-252), popsány jen odlišnosti. Mosazné, obdélníkové 126 × 109 mm, ryté, na třech šroubovacích nožkách. Světové strany označeny latinskými zkratkami SE, ME. Dělení po čtvrthodinách, půlhodinové úseky značeny heraldickou lilií. Na severní straně polosu výřez pro olovničku, která chybí. Dole na západní straně polosu umístěna rytá stuha s úhloměrem 40° - 50°, u jeho kraje značka „a“. Na jižní straně mezi stavěcím šroubem a patou polosu signatura „Fecit Iohann Engelbrecht a Beraun. 1790.“ (HORSKÝ 1968)
0171790Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit, Ioann Engelbrecht a Beraun. 1790.“, mosaz, Národní technické muzeum, Praha, inv. č. 62 957.Podobné jako č. kat. 8, popsány jen odlišnosti. Mosazné obdélníkové 155 × 177 mm, postříbřené, ryté, na třech nastavitelných šroubech. Půlhodiny označeny bourbonskou lilií. Křivky udávající délku slunečního stínu kříženy hodinovými čarami českých hodin se značením II-XIII. Hodinové čáry babylonských hodin označeny arabskými číslicemi 2 – 13. Na číselníku nejsou křivky, které ukazují délku světlého dne a noci v jednotlivých měsících. Římské číslice analematických hodin jsou na straně blíže ke středu zdobeny bourbonskou lilií. Na západní straně polosu značka „a“. Jižní strana hodin označena nápisem „Meridies.“, severní „Se“, přičemž v písmenu „E“ není vyryta střední linka. Při okraji na jižní straně signatura „Fecit, Ioann Engelbrecht a Beraun. 1790.“.
126 nově doplněno1790Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit, Ioann: Engelbrecht a Beraun. 1790.“, mosaz, Národní muzeum, Praha, inv. č. 145 810.Mosazné obdélníkové 155 × 177 mm. (neověřeno).
134 nově doplněno1790Johann E.Inklinační sl. hodiny s datovými čárami, sign. „Fecit, Iohann Engelbrecht aBeraun1790“, Oblastní muzeum Most, i. č. 847/88. Mosazné obdélné 122 × 110 mm. Na třech stavitelných šroubech. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici (chybí), pod ním ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 40° – 50° – 60°. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Světové strany označeny nápisy „MERIDI:" a "SE". Na jižní straně u stavicího šroubu signatura „Fecit, Iohann Engelbrecht aBeraun1790“. Na spodní ploše mosazné desky mosazné péro sloužící k fixaci trojúhelného polosu. (Zícha 2004)
0181791Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit, Johann Engelbrecht Beraunens“, mosaz, Musee d’Histoire des Sciences, Ville de Geneve, inv. č. MHS 1890.
0191792Johann E.Inklinační sl. hodiny s datovými čárami, sign. „Fecit Iohann Engelbrech Beraun: /1792“, Zámek Litenčice, dříve v Národní technické muzeu. Podobné jako č. kat. 9. Mosazné, obdélníkové 130 × 127 mm, ryté, na třech stavitelných nožkách. Světové strany značeny MERIDI, SE. Půlhodinové dělení značené tečkou a kratší ryskou. Na jižní straně mezi stavěcím šroubem a patou polosu umístěna signatura „Fecit Iohann Engelbrech Beraun: /1792“. (HORSKÝ 1968, KYNČL 2008)
0201792Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Iohan Engelbrecht Beraunensis. 1792“, stříbřená mosaz, Museum of the History of Science, Oxford, inv. č. 40 698. Podobné jako č. kat. 9. S původní dřevěnou etují potaženou kůží se zlatým tlačeným dekorem. (ZINNER 1967)
0211792Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Iohann Engelbrecht Beraunensis. / 1792.“, mosaz, Whipple Museum of the History of Science, Cambridge, inv. č. 0864.Podobné jako č. kat. 6. Mosazné, obdélné, na třech nepůvodních stavitelných šroubech. Světové strany označeny „Meridies, Oc:, Septentrio, Or:“. Olovnička netypického tvaru, která lépe lícuje s výřezem ve sklopném polosu.
110 nově doplněné1792Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit JOHANN ENGEBRECHT, Beraunensis. / 1792.“, mosaz, Vlastivědné muzeum v Olomouci, inv. č. CH 749.neověřeno
133 nově doplněné1792Johann E. Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Johann Engelbrecht, Beraunensis 1792“, stříbřená mosaz, Aukce Kerkhof Antiques, Antique clocks, watches & scientific instruments, lot. 743017 (proantic.com). Mosazné obdélné, stříbřené. Na třech stavitelných šroubech. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici, pod ní ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 40° – 50° – 60°. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Světové strany označeny nápisy „Meridies, Se:“. Na jižní straně u stavicího šroubu signatura „Fecit Johann Engelbrecht, Beraunensis 1792“. Na spodní ploše mosazné desky mosazné péro sloužící k fixaci trojúhelného polosu. Původní olovnička.
128 nově doplněné1794Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Iohann Engelbrecht, Beraunens. 1794, Aukce Dr. Crott, 13. 1. 2021, lot. n. 160. Mosazné, obdélníkové 130 × 106 mm. S originální etuí. (původní Collection Landrock)
0221794Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Iohann Engelbrecht Beraunensis. 1794.“, stříbřená mosaz, Národní technické muzeum, Praha, inv. č. 36 399. Mosazné, obdélníkové 127 × 107 mm, stříbřené, ryté, na nepůvodních pevných nožkách. Na horní straně základní desky číselník horizontálních hodin s latinskými číslicemi 4 – 12 – 8, dělení po čtvrthodinách, půlhodiny označeny kratší ryskou. Světové strany označeny Meri, Se. Na severní straně polosu ve výřezu zavěšena olovnička, která není původní. Dole na západní straně polosu umístěna rytá stuha s úhloměrem v rozsahu 35° – 65°, v úhloměru vyznačeno 40°, 50°, 60°. U kraje stuhy nápis „Elevat:Poli.“ a značka „a“. Na jižní straně mezi pevnou nožkou a patou polosu signatura „Fecit Iohann Engelbrecht Beraunensis. 1794.“ (HORSKÝ 1968)
0231794Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis 1794.“, mosaz, Moravská galerie v Brně, inv. č. 24 384. Podobné jako č. kat. 8, popsány jen odlišnosti.Mosazné obdélníkové 185 × 190 mm, ryté, na třech originálních nastavitelných šroubech. Světové strany označeny „Meridies.“, „Septentrio., Or:, Oc:“. U šroubu na jižní straně signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis 1794.“. (HOLEŠOVIČTÍ 1975)
114 nově doplněné1795Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis . 1795“, stříbřená mosaz, Aukce Dorotheum 10062, Praha, lot. 73. Mosazné, obdélníkové 115 × 123 mm, inklinační stupnice v rozsahu 35° – 60°
0241796Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. xx, stříbro, mosaz, Adler Planetarium and Astronomy Museum, Chicago, inv. č. W-291.Podobné jako č. kat. 6. Mosazné, obdélníkové 138 × 131 mm, postříbřené. Na třech stavitelných šroubech.
0251796Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Joan Engebrecht Beraunae in Bohem: 1796“, Optisches Museum der Ernst-Abbe-Stiftung, Jena, inv. č. 544. Podobné jako č. kat. 6. Mosazné, obdélníkové. Bez tří stavitelných šroubů. Chybí olovnička. (ZINNER 1967)
0261796Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Johann Engelbrecht f. Beraunensis 1796“, Uniwersytet Wrocławski, Wroclaw. (ZINNER 1967)
0271797Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis./ 1797“, mosaz, Národní technické muzeum, inv. č. 24 875. Podobné jako č. kat. 8. Mosazné obdélné 149 × 161 mm, na třech nožkách tvořených nastavitelnými šrouby. Půlhodiny označeny bourbonskou lilií. Hodinové čáry českých hodin, označené „Numer: Horar: ab Occasu Solis“ a to v západní polovině číselníku s římskými číslicemi II-XIII. Zde se Engelbrecht dopustil omylu, nikoliv v konstrukci, nýbrž v označení. Nejde totiž o Horae ab Occasu, ale o Horae ad Occasum, což je jen varianta českých hodin.? Ve východní polovině jsou hodinové čáry babylonských hodin označených arabskými číslicemi 2 – 13 a nápisem „Numer: Horare: ab Ortu Solis“. V západní polovině je nápis „Long: Noctis“ s arabskými čísly 16—8, ve východní polovině pak „Long: Diei“ s arabskými číslicemi 8—16, které ukazují délku světlého dne a noci v jednotlivých měsících. Světové strany označeny nápisy „Meridies“, „Septentrio“, „Oc:“, „Or:“. V analematickém číselníku pouze nápis „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis./ 1797“. Na trojúhelném polosu v ryté stuze úhloměr v rozsahu 40°-60°. Bez dřevěněné etuje. (HORSKÝ 1968, MICHAL 2002, KYNČL 2008)
128 nově doplněno1798Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia.1798.“, mosaz, Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, inv. č. xx.Mosazné obdélné __ × __ mm. Na třech stavitelných šroubech. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici, pod ním ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 30° – 40° –50° 60° – 70°. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Světové strany označeny nápisy „MERIDIES.", „OC:", „SE:" a „OR:". Na jižní straně u stavicího šroubu signatura „Fecit Iohann Engelbrecht 1785“. Na spodní ploše mosazné desky mosazné péro sloužící k fixaci trojúhelného polosu.
0281799Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Joan Engelbrecht Beraunae in Bohemia.1799“, mosaz, Optisches Museum der Ernst-Abbe-Stiftung, Jena, inv. č. 535. Mosazné obdélníkové na třech stavitelných šroubech (nepůvodní?). Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách, půlhodiny označeny bourbonskou lilií. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici (příliš dlouhá), pod ním ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 33° – 50° – 70° s označením "Elleva:Poli.a". Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Světové strany označeny nápisy „MERIDIE:", "OC:", "SE" a "OR:". Na jižní straně u stavicího šroubu signatura „Fecit Joan Engelbrecht Beraunae in Bohemia.1799“. Na spodní ploše mosazné desky mosazné péro sloužící k fixaci trojúhelného polosu. (ZINNER 1967; ZANABONI - MICHALSKI 2020)
122 nově doplněno1799Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis. 1799“, mosaz, Oblastní muzeum v Chomutově, inv. č. H 98. Mosazné obdélníkové, ryté, na třech nožkách tvořených nastavitelnými šrouby. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi III – XII – IX, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Celý tento systém křivek je křížen hodinovými čarami českých hodin, označených „HORÉ AB OCCSU SOLIS“ a to v západní polovině číselníku s římskými číslicemi II-XIII. Ve východní polovině jsou hodinové čáry babylonských hodin označených arabskými číslicemi 2 – 13 a nápisem HORAE AB ORTU SOLIS. V západní polovině je nápis „Long. Noctis 16—8“, ve východní polovině pak „Long. Diei“ s arabskými číslicemi 8—16, které ukazují délku světlého dne a noci v jednotlivých měsících. Světové strany označeny "Meridies", "Septentrio", "Oc", "Or". Na trojúhelném polosu v ryté stuze úhloměr v rozsahu 30°-70° a označením Eleva.Poli.
131 nově doplněno1799Johann E.Inklinační sl. hodiny, Aukce Dorotheum 2019, Antique Scientific Instruments, Globes and Cameras, lot. 401.Mosazné obdélníkové 142 x 133 mm, na třech stavitelných nožkách. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Ve východní polovině jsou hodinové čáry babylonských hodin označených arabskými číslicemi V – XIII a nápisem HORAE AB ORTU SOLIS. V západní polovině je nápis „Longitudo Noctis 16—8“, ve východní polovině pak „Longitudo Diei“ s arabskými číslicemi 8—16, které ukazují délku světlého dne a noci v jednotlivých měsících.Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici, pod ním ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 30° – 50° – 70°. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Světové strany označeny nápisy „MERIDIES.", "OC:", "SE." a "OR:". Na jižní straně u stavicího šroubu signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1799“. Na spodní ploše mosazné desky mosazné péro sloužící k fixaci trojúhelného polosu.
0291799Johann E.Inklinační sl. hodiny, Aukce Sotheby´s 2002, Scientific Instruments, lot. 43.
120 nově doplněno1800Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1800.“, mosaz, Oblastní muzeum v Děčíně, př. č. 8599/87.Mosazné, obdélníkové 119 × 105 mm, ryté, na třech původních stavicích šroubech. Na horní straně základní desky číselník horizontálních hodin s latinskými číslicemi 4 – 12 – 8, dělení po čtvrthodinách, půlhodiny označeny kratší ryskou. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Světové strany označeny "MERIDI:", "OC:", "SE:", "OR:". Na severní straně sklopného trojúhelného polosu ve výřezu zavěšena olovnička. Dole na západní straně polosu umístěna rytá stuha s úhloměrem v rozsahu 35° – 70°, v úhloměru vyznačeno 40°, 50°, 60°, 70°. U kraje stuhy nápis „Eleva:Poli“ a značka „a“. Na jižní straně mezi stavicím šroubem a patou polosu signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1800."
0301800Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunens 1800.“, mosaz, Science Museum, Londýn, inv. č. 1894-10.Podobné jako č. kat. 6. Mosazné, obdélné 154 × 180 mm, na třech nepůvodních stavitelných šroubech. Chybí olovnička.
0311800Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Joan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1800.“, mosaz, Uměleckoprůmyslové museum, Praha, inv. č. 14 982. Mosazné, obdélníkové 119 × 106 mm, ryté, na třech nastavitelných šroubech. Na okraji desky v rytém rámci číselník horizontálních hodin s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Zde též označení světových stran zkratkami MERID, OC, SE, OR. Nad hodinovou čarou VI-VI nápis „Fecit Joan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1800.“. Uvnitř číselníku horizontálních hodin systém křivek značících délku slunečního stínu v průběhu roku podle postavení Slunce v ekliptice po 10°. Jsou značeny symboly znamení zvěrokruhu a kalendářními údaji měsíců uvedených latinskými zkratkami přibližně po 10 dnech. Uprostřed sklopný polos tvaru trojúhelníka, na jeho severní straně výřez a závěs pro olovnici, která chybí. Na jeho západní ploše u výřezu úhloměr v ryté stuze s dělením od 35° do 70° a označením Elev. Poli. Nad úhloměrem v přeponě kruhový zářez jako vrchol nodu pro systém křivek uvedených výše, označený „a“. Na spodní straně desky upevnění polosu a fixující mosazné péro. (ZINNER 1967, LENFELD 1984)
0321800Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Joan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1800.“, mosaz, zlacené, Landesmuseum Württemberg, Stuttgart, inv. č. 12 803.Podobné jako č. kat. 29. Popsány jen odlišnosti. Mosazné obdélníkové 139 × 134 mm, zlacené, na třech stavěcích šroubech, chybí olovnička. Hodinový číselník s latinskými číslicemi v rozsahu 4 – 8. Doplněny hodinové čáry českých a babylonských hodin. Užita pojmenování „Nume: Horarum ab Ortu“, „Nume: Horarum ab Occa:“. Křivky, které ukazují délku světlého dne a noci v jednotlivých měsících značeny „Long: Diei“, „Long: Noctis“. Na západní straně polosu úhloměr v rozsahu 30° - 70°, text „Elleva:Poli“ a značka „a“.
124 nově doplněno1800Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Joan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1800.“, mosaz, Národní muzeum v Praze, inv. č. 7263.Mosazné, obdélníkové 140 × 134 mm, ryté, na třech stavicích šroubech. Na horní straně základní desky číselník horizontálních hodin s římskými číslicemi, dělení po čtvrthodinách, půlhodiny označeny lilií. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců. Na severní straně sklopného trojúhelného polosu ve výřezu zavěšena olovnička. Dole na západní straně polosu umístěna rytá stuha s úhloměrem v rozsahu 35° – 70°, v úhloměru vyznačeno 40°, 50°, 60°, 70°. U kraje stuhy nápis „Elleva:Poli“. Na jižní straně mezi stavicím šroubem a patou polosu signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1800."
0331801Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1801.“, mosaz, Národní technické muzeum, Praha, inv. č. 35 955.Pouze mosazná deska 143 × 151 mm se třemi otvory pro stavěcí šrouby a otvory pro uchycení sklopného polosu. Číselník jako u č. kat. 29 doplněn hodinovými čarami českých a bybylónských hodin. Signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1801.“ umístěna mezi otvorem pro stavěcí šroub a hodinovou linkou VI-VI.
0341801Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunens:/ 1801.“, mosaz, Národní technické muzeum, Praha, inv. č. 15 077. Totožné s č. kat. 25. Mosazné, obdélné 157 × 186 mm. Na západní straně polosu vedle úhloměru text „Eleva:Poli.“ a značka „a“. Světové strany hodin označeny lat. nápisy „MERIDIES.“, „SEPTENTRIO.“. Na jižní straně mezi nápisem „MERIDIES.“ a stavěcím šroubem signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunens:/ 1801.“ (HORSKÝ 1968)
0351801Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis 1801“, stříbřená mosaz, National Museum of Scotland, Edinburg, inv. č. T.1962.12.Totožné s č. kat. 6, popsány jen odlišnosti. Postříbřená deska na třech nastavitelných šroubech. Analematické hodiny neznačeny „Horolo. Oval.“ Světové strany označeny „Meridies.“, „Septentrio.“, „Or.“, „Ob.“. Signatura umístěna v jižní části mezi nápisem „Meridies“ a stavěcím šroubem.
132 nově doplněno1801Johann E. "Equatorial Azimuth Dial"Copper tinned, with "furniture. "Joan Engelbrecht, Beraunensis. German,1801. neověřeno (HORSBURGH 1916)
0361802Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia 1802.“, mosaz, Aukce Dorotheum 2004, Antique Scientific Instruments and Globes, lot. 95.
0361802Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia 1802.“, mosaz, Aukce Dorotheum 2004, Antique Scientific Instruments and Globes, lot. 95.
118 nově doplněno1802Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia 1802.“, mosaz, Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. --.Mosazné, obdélné 100 × 115 mm. Neověřeno. Dle: http://www.mgvysociny.cz/vismo/galerie2.asp?id_org=450032&id_galerie=3827#MGexponat
117 nově doplněno1802Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia 1802.“, mosaz, Východočeské muzeum v Pardubicích, inv. č. --.Mosazné, obdélné 100 × 115 mm.
0371803Johann E.Inklinační sl. hodiny s datovými čárami, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis 1803“, mosaz, Muzeum hlavního města Prahy, inv. č. H 15 088.Podobné jako č. kat. 9, popsány jen odlišnosti. Mosazné, obdélné 126 × 102 mm. Deska na jižní straně atypicky zkrácena. Jih pro nedostatek místa značen pouze „Me:“. Signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis 1803“ umístěna atypicky pod hrotem sklopného polosu, jehož špička je mírně ulomena. Chybí tři stavitelné šrouby a olovnička.
0381803Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis 1803.“, Aukce Koller 2. dubna 2012, Werkzeuge und Meisterstücke der Handwerkskunst Die Sammlung Luigi Nessi, lot. 467. Mosazné, obdélné 120 × 100 mm. Na třech stavitelných nožkách (nepůvodní). Na horní straně základní desky číselník horizontálních hodin s latinskými číslicemi 4 – 12 – 8. Půlhodiny značeny kratší ryskou. Světové strany označeny latinskými zkratkami „Me:“, „Oc:“, „Se:“, „Or:“. Mezi hodinovou čarou 6 – 6 a jižním okrajem číselníku je signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis. 1803.“. Nepůvodní olovnice.
0391803Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan. Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1803“, mosaz, Muse´e d’Histoire des Sciences, Ville de Geneve, inv. č. MHS 1911.
0401803Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis. / 1803.“, mosaz, Národní technické muzeum, Praha, inv. č. 31 234. Podobné jako č. kat. 25, popsány jen odlišnosti. Mosazné, obdélné 155 × 187 mm. Hodinové čáry českých hodin, označené „Numer: Hora: ab Occasu Solis“, hodinové čáry babylonských hodin označené „Numerus Horare ab Ortu Solis“. Na trojúhelném polosu v ryté stuze úhloměr v rozsahu 35° - 70°, označen 40° - 50° - 60° - 70°. Vedle text „Eleva.Poli.“ a značka „a“. Na jižní straně mezi nápisem „MERIDIES.“ a stavěcím šroubem signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis.“. Datace „1803.“ umístěna pod stavěcím šroubem. (HORSKÝ 1968)
0411803Johann E.Inklinační a analematické hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis. 1803“, stříbřená mosaz, s dřevěnou etují potaženou kůží, Museum of the History of Science, Oxford, inv. č. 52 983. S původní etují a manuálem. Podobné jako č. kat. 25, popsány jen odlišnosti. Mosazné, postříbřené, na třech původních stavitelných šroubech. Na trojúhelném polosu v ryté stuze úhloměr v rozsahu 35° - 70°. S původní etují a čtyřstránkovým manuálem výrobce s názvem „Johann Engelbrechts Beschreibung einer universalen Horizontal = Sonnenuhr“. V manuálu Engelbrecht vysvětluje, že hodiny dobře poslouží jak zkušeným odborníkům, tak laikům při seřizování jejich hodinek a dalších hodin. Ve spodní části první strany osvědčení k různým sl. hodinám Jana Engelbrechta: "Sonnenuhrmacher zu Beraun". Osvědčení udělil Jan Stepling 28. září 1776 v Klementinu v Praze.
0421804Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis. 1804.“, mosaz, Národní technické muzeum, inv. č. 26 798. Podobné jako č. kat. 36. Mosazné, postříbřené, obdélníkové 118 × 101 mm, ryté, na třech nepůvodních nožkách. Na horní straně základní desky číselník horizontálních hodin s latinskými číslicemi 4 – 12 – 8. Půlhodiny značeny kratší ryskou. Světové strany označeny latinskými zkratkami „Me:“, „Oc:“, „Se:“, „Or:“. Mezi hodinovou čarou VI – VI a jižním okrajem číselníku je signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis. 1804.“. (HORSKÝ 1968)
127 nově doplněno1804Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht de Berauna.1804“, mosaz, Muzeum Komenského v Přerově, inv. č. -.Mosazné obdélné. Na třech stavitelných šroubech. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici (chybí), pod ním ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 30° – 50° – 70°. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Světové strany označeny nápisy „Meridies:, Oc:, Or:, Septentrio.". Na jižní straně u stavicího šroubu signatura „Fecit Ioan Engelbrecht de Berauna,1804“. Na spodní ploše mosazné desky mosazné péro sloužící k fixaci trojúhelného polosu.
0431804Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Joan Engelbrecht de Berauna 1804.“, mosaz, Uměleckoprůmyslové museum, Praha, inv. č. 16 388. Mosazné obdélné 146 × 138 mm, původně na třech nastavitelných šroubech, z nichž nyní jeden chybí. Podél okrajů v rytém rámci číselník horizontálních hodin s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách, přičemž ryska pro půlhodinu označena heraldickou lilií. Označení světových stran latinsky Meridies, Oc, Septentrio, Or. Pod označením MERIDIES signatura „Fecit Joan Engelbrecht de Berauna 1804.“. Uvnitř číselníku je vyryt systém hyperbol stanovících délku slunečního stínu v průběhu roku podle postavení slunce v ekliptice po 10°; jsou značeny symboly znamení zvěrokruhu a latinskými zkratkami jmen měsíců dělených po 10 resp. 11 dnech. Celý tento systém křivek je křížen hodinovými čarami českých hodin, označených „Numerus Horae ab Occasu Soli“ a to v západní polovině číselníku s římskými číslicemi XIII-II. Zde se Engelbrecht dopustil omylu, nikoliv v konstrukci, nýbrž v označení. Nejde totiž o Horae ab Occasu, ale o Horae ad Occasum, což je jen varianta českých hodin. Ve východní polovině jsou hodinové čáry babylonských hodin označených arabskými číslicemi 2 – 13 a nápisem Numerus Hora ab Ortu Solis. V západní polovině rovnoběžně s dolní hranou polosu je nápis „Long. Noctis 16—8“, ve východní polovině pak „Long. Diel“ s arabskými číslicemi 8—16, které ukazují délku světlého dne a noci v jednotlivých měsících. Polos tvaru trojúhelníka je sklopný, na severní straně s výřezem a závěsem pro olovnici, která chybí. U výřezu je stupnice úhloměru 30° - 70° v ryté stuze a nápis Elev. Poli. Na Na šikmé hraně polosu je kruhový zářez jako vrchol nodu pro systém křivek, uvedených shora, a označených písmenem „a“. Na spodní straně desky upevnění polosu a fixující mosazné péro. (LENFELD 1984)
0441805Johann E.Inklinační sluneční hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Berauensis 1805“, mosaz, Muzeum Narodowe, Wrocław, Polsko, inv. č. IV-209.Stejné jako č. kat. 36 . Uchycené na dřevěné podložce, chybí stavitelné šrouby a olovnička.
0451805Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1805.“, mosaz, Národní technické muzeum, Praha, inv. č. 38 333.Podobné jako č. kat. 29, popsány jen odlišnosti. Mosazné, obdélníkové 145 × 133 mm, ryté, na třech nastavitelných šroubech. Půlhodiny horizontálních hodin označeny bourbonskou lilií. Světové strany označeny „Meridies.“, „Septentrio.“, „Or:“, „Oc:“. Nad hodinovou čarou VI-VI signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1805.“. Systém křivek je křížen hodinovými čarami českých hodin, označených „Numre: Horarum ab Occasu. Solis.“ a to v západní polovině číselníku s římskými číslicemi II-XIII. Ve východní polovině jsou hodinové čáry babylonských hodin označených arabskými číslicemi 2 – 13 a nápisem „Numerus Hora: ab Ortu Solis.“. V západní polovině je nápis „Long: Noctis 16—8“, ve východní polovině pak „Long: Diei“ s arabskými číslicemi 8—16, které ukazují délku světlého dne a noci v jednotlivých měsících. Nad linkou VI-VI signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1805.“ Na západní ploše polosu u výřezu úhloměr v rozsahu 30° - 40° – 50° – 60° – 70°.
0461805Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1805.“, mosaz, Národní technické muzeum, Praha, inv. č. 36 363.Podobné jako č. kat. 29, popsány jen odlišnosti. Mosazné, obdélníkové 123 × 114 mm, ryté, otvory pro tři nastavitelné šrouby. Půlhodiny horizontálních hodin označeny bourbonskou lilií. Světové strany označeny „MERIDIES.“, „SE“, „OR:“, „OC:“. Nad hodinovou čarou VI-VI signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1805.“. Polos bez olovnice, na jeho západní ploše u výřezu úhloměr v rozsahu 35° – 75° s označením 40° – 50° – 60° – 70° a textem „Eleva: Poli“ a značka „a“. Na spodní straně četné stopy opracování.
0471805Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunen / 1805.“, mosaz, Štefánikova hvězdárna v Praze.Podobné jako č. kat. 25, popsány jen odlišnosti. Hodinové čáry českých hodin, označené „Nume: Horara ab Occasu Solis“, hodinové čáry babylonských hodin označené „Numer: Horaru ab Ortu Solis“. Na trojúhelném polosu v ryté stuze úhloměr. Vedle text „Eleva.Poli.“ a značka „a“. Na jižní straně mezi nápisem „MERIDIES.“ a stavěcím šroubem signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunen“. Datace „1805.“ umístěna pod stavěcím šroubem.
0481805Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunens. /1805.“, mosaz, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, inv. č. MPJ/A/575.Podobné jako č. kat. 25, popsány jen odlišnosti. Hodinové čáry českých hodin, označené „Nume. Horaru: ab Occasu Solis.“, hodinové čáry babylonských hodin označené „Numerus Hora ab Ortu Solis“. Signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunens. / 1805.“ v jižní části mezi stavěcím šroubem a průřezem pro posuvný polos. Chybí posuvný polos.
0491805Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1805.“, mosaz, Uměleckoprůmyslové museum, Praha, inv. č. 24 080. Mosazné obdélníkové 115 × 145 mm, ryté, na třech nastavitelných šroubech. Podél okrajů v rytém rámci číselník horizontálních hodin s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách, přičemž půlhodina označena heraldickou lilií. Označení světových stran latinsky MERIDIES, OC, SEPTENTRIO, OR. Pod označením MERIDIES signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1805.“. Uvnitř číselníku systém hyperbol značících délku slunečního stínu v průběhu roku podle postavení slunce v ekliptice po 10°. Křivky jsou značeny symboly znamení zvěrokruhu a latinskými zkratkami jmen měsíců dělených po 10 resp. 11 dnech, číslice jsou arabské. Tyto křivky jsou kříženy hodinovými čarami pro české hodiny s číslicemi XIII – ll a nápisem Nume Horarum ab Occasu Solis v západní části číselníku. V této polovině ještě nápis Long. Noctis a číselné označení arabskými číslicemi 16-8. Ve východní části číselníku pak hodinové čáry babylonských hodin s číslicemi 2-13 a nápisy Numerus Hora ab Ortu Solis a Long. 8-16. Polos sklopný, tvaru trojúhelníka, na severní straně s výřezem pro olovnici, která svým hrotem směřuje k úhloměru na dolní straně výřezu v rozsahu 30° - 70° a nápisem Elevatio poli na západní straně polosu. Na šikmé hraně polosu je kruhový zářez jako vrchol nodu pro systém křivek, uvedených shora, a označených písmenem „a“. Na spodní straně desky upevnění polosu a fixující mosazné péro. (LENFELD 1984)
0501805Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis. 1805.“, mosaz, Národní technické muzeum, inv. č. 35 956.Podobné jako č. kat. 46, popsány jen odlišnosti. Mosazné, obdélné 156 × 188 mm. Na jižní straně mezi nápisem „MERIDIES“ a stavěcím šroubem signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis. 1805.“ Chybí posuvný polos.
0511825Anton E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Anton Engelbrecht Melnicäe 1825“, mosaz, Národní technické muzeum, Praha, inv. č. 35 331. Podobné jako č. kat. 45. Mosazné obdélníkové 152 × 134 mm, ryté, na třech nastavitelných šroubech. Hodinové čáry pro české hodiny s nápisem „Nume: Hora: ab Occasu Solis.“ v západní části číselníku. Také zde se dopustil Anton Engelbrecht chyby jeho otce popsané u č. kat. 39. V této polovině ještě nápis „Long: Noctis.“. Na západní straně polosu nápis „Ellev: Poli.“. Signatura „Fecit Anton Engelbrecht Melnicäe 1825“ na jižní straně mezi stavěcím šroubem a linkou VI-VI. (HORSKÝ 1968)
113 nově doplněno1825Anton E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Anton Engelbrecht Melnicäe. 1825.“, mosaz, soukromá sbírka, N. Na mosazné desce 153 × 133 mm s třemi stavicími šrouby. S kalendáriem, babylónskými a italskými hodinami a ukazatelem délky světlého dnu a noci.
0521827Anton E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Anton Engelbrecht Melnicae 1827.“, mosaz, Národní technické muzeum, inv. č. 62 955.Podobné jako č. kat. 29. Mosazné, obdélníkové 127 × 108 mm, na třech nastavitelných šroubech. Světové strany označeny „Meri:“, „Oc:“, „Se:“, „Or:“. Nad hodinovou čarou VI-VI signatura ápis „Fecit Anton Engelbrecht Melnicae 1827.“. Uprostřed sklopný polos tvaru trojúhelníka, na jeho severní straně ve výřezu zavěšena olovnička. Na jeho západní ploše u výřezu úhloměr v ryté stuze s dělením od 30° do 70° a označením „Ellev: Poli.“ a „a“.
0531827Anton E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Anton Engelbrecht Melnicae. 1827.“, stříbřená mosaz, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, inv. č. UP 1410.Podobné jako č. kat. 29. Mosazné, obdélníkové 119 × 106 mm, na třech nepůvodních nastavitelných šroubech. Světové strany označeny „Meridi:“, „Oc:“, „Se:“, „Or:“. Na severní straně polosu ve výřezu zavěšena olovnička (nepůvodní). Na jeho západní ploše u výřezu úhloměr v ryté stuze s dělením od 30° do 70° a označením „Ellev: Poli.“ a „a“.
0541829Anton E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Anton Engelbrecht Melni 1829“, mosaz, Aukce Olivier Cotau-Begarie 24. listopadu 2000, Vente Curiosités-Marine-Objets Scientifiques, lot 214.Podobné jako č. kat. 25. Mosazné, obdélníkové 160 × 175 mm, ryté, na třech šroubovacích nožkách., jen se signaturou „Anton Engelbrecht Melni 1829“.
0551829Anton E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Anton Engelbrecht Melnicae / 1829“, mosaz, Optisches Museum der Ernst-Abbe-Stiftung, Jena, inv. č. 547 .Stejné jako č. kat. 51. S původní etují dýhovanou mahagonem.
129 nově doplněno1829Anton E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Anton Engelbrecht Melnicae. 1829.“, mosaz, Aukce Arthouse Hejtmánek, Evening Auktion 2019, lot. 53.Na mosazné desce 130 × 100 mm s třemi stavicími šrouby. S kalendáriem.
123 nově doplněno1830Anton E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Anton Engelbrecht Melnicae. 1830.“, mosaz, Národní muzeum v Praze, inv. č. 158 530 ab.Mosazné obdélné 105 × 125 mm. S původní etují.
056nedat.EngelbrechtInklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Engelbrecht a Beraun“, mosaz, Klášter premonstrátů Teplá, inv. č. TE 447, dříve v Národním technickém muzeu. Mosazné, obdélné 132 × 123 mm. Na třech původních stavitelných nožkách. Rozmístění číselníku odpovídá práci a řešní J. Engelbrechta. Nacházíme zde však i odlišnosti. Styl rytí připomíná č. kat. 66. Světové strany značeny „MERI:, OC, SEPTENS, OR“. Číselník v rozsahu IIII – XII – VIII s dělením po 15 minutách. Uvnitř číselníku systém hyperbol značících délku slunečního stínu v průběhu roku podle postavení slunce v ekliptice po 10°. Křivky jsou značeny symboly znamení zvěrokruhu a latinskými zkratkami jmen měsíců dělených po 10 resp. 11 dnech, číslice jsou arabské. Jarní a podzimní měsíce jsou spojeny čarou značenou „LINEA AEQUINOCTIALIS“. Dále linie udávající počet hodin od východu a západu slunce značené „HORAE BABILONICAE a HORAE ITALICAE“. Na číselníku značeny následující místní časy evropských měst: 10 h. 30 m. "Moscou“ | 11 h. „Petersburg“ | 11 h. 30 m. „Königsberg“ | 12 h. „Rom / Prag“ | 12 h. 30 m. „Lion / Basel“ | 12 h. 45 m. „Paris“ | 13 h. „London“. Polos sklopný, tvaru trojúhelníka, na severní straně s výřezem pro olovnici (chybí). Na dolní straně pod výřezem úhloměr v rozsahu 40° - 60° a nápisem Elevatio poli na západní straně polosu. Na šikmé hraně polosu je kruhový zářez jako vrchol nodu pro systém křivek, uvedených shora, a označených písmenem „a“. Na spodní straně desky upevnění polosu a fixující mosazné péro. (HORSKÝ 1968)
119 nově doplněnonedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht a Beraunae in Bohe:“, mosaz, Wissenschaftliches Kabinett, Simon Weber-Unger, Austria, item for sale (15/9/2014)Mosazné, obdélné, 122 × 120 mm. Na třech původních stavitelných nožkách. S etují potaženou kůží.
057nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohem“, mosaz, Aukce Dorotheum – Antique Scientific Instruments and Globes – 1. 6. 2010, lot. 924 044.Totožné s č. kat. 9. Chybí jeden stavicí šroub.
058nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Iohann Engelbrecht a Beraun“, další texty a značení v němčině, mosaz, Museum of the History of Science, Oxford, inv. č. 43221. Ze sbírky J. A. Bilmeira.Totožné s č. kat. 9.
059nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Joan Engelbrecht Beraunensis in Bohemia“, do roku 1985 ve sbírce Findlay Collection, Royal Scottish Museum, Edinburg. V letech 1961 a 1962 sbírka rozprodána na aukcích. Hodiny zakoupil J. Kugel z Paříže.Totožné s č. kat. 9.
060nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohem“, mosaz, Oberösterreichisches Landesmuseum, Linz. Totožné s č. kat. 9. Obdélné 130 × 110 cm. (SEIPEL 1990)
112 nově doplněnonedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohem“, mosaz, Crijns & Stender (exhibitor), 2014, Maastricht, Netherlands. Podobné jako č. kat. 9, popsány jen odlišnosti. Inklinační stupnice v rozsahu 35° – 70°. Mosazné, obdélné 125 × 115 mm.
061nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Johan Engelbrecht Beraun in Bohmen“, Archaeological Museum, Zagreb, inv. č. 1896. (ZINNER 1967)
062nedat.Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraun:“, mosaz, Národní technické muzeum, Praha, inv. č. 2 277. (HORSKÝ 1968)Podobné jako č. kat. 8 . Mosazné, obdélné 176 × 156 mm.
063nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Joan. Engelbrecht Beraunae in Bohemia“, mosaz. (ARCHINARDA 2007)
064nedat.EngelbrechtSl. hodiny, sign. „Fec. Engelbrecht Berauna in Bohemia“, mosaz, Museum Huelsmann, Bielefeld, Německo, inv. č. H-W076.
065nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, Johann Engelbrecht, Aukce Dorotheum 2010, Classic Cameras, Scientific Instruments & Globes, lot. 99.
066nedat.EngelbrechtNordic Museum, Stockholm, inv. č. 36 693.
111 nově doplněnonedat.Johann E.?Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit, Engel:/ brecht“, mosaz, Aukce Skinner 2013, Clocks, Watches & Scientific Instruments, lot. 506.Atypický dekor, doplněny zeměpisné šířky vybraných měst, neobratné gravírování, nepůvodní stavicí šrouby a ukazatel analematických hodin.
067nedat.EngelbrechtInklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit, Engelbrecht, Beraunae in Bohemia“, mosaz, Aukce Dorotheum 2006, Historical Scientific Instruments and Globes, lot. 101.Podobné jako č. kat. 6. Mosazné, obdélné 152 × 170 mm, ryté. Sklopný polos a olovnička vytvořena Martinem Bernhardem (1919-2001).
130 nově doplněnonedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, Johann Engelbrecht, Aukce Stair 2020, Fine European Furniture, Decorations and Fine Art, 28. 11. 2020, lot. 107.Mosazné obdélné 130 × 127 mm na třech původních stavěcích šroubech. S původní etují.
068nedat.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fec: Engelbrecht Beraunae. in Bohem.“, mosaz, Klassik Stiftung Weimar, inv. č. A 635.Podobné jako č. kat. 8. Mosazné, obdélné 143 × 158 mm na třech původních stavitelných šroubech. Bez označení babylonských a českých hodin.
069nedat.Horizontální sl. hodiny, sign. „Gemacht Engelbrecht. Hoboist von Löbs / Gr: Cattenbergs / Reg.“, mosaz, Castello Sforzesco , Milano, inv. č. 263. Mosazné obdélníkové, ryté, na čtyřech nožkách tvořených nastavitelnými šrouby. Podél stran v rytém rámci, vrcholícím dekorativně zavinutými stuhami, číselník s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Světové strany s německým označením Gegen Mittag, Gegend Abend, Gegen Mitternacht, Gegen Morgen. Pod označením jihu signatura „„Gemacht Engelbrecht. Hoboist von Löbs / Gr: Cattenbergs / Reg.“. Mezi VII a VIII nápis „Horizontal uhr“. Mezi IIII a V nápis Teutsche Stunden. V dalším vepsaném rámci vrcholícím zavinutými stuhami umístěno značení křivek udávajících délku slunečního stínu. Polos nasazovací tvaru trojúhelníka, na severní straně dekorativně profilovaný. (TOMBA 1973, 1983)
0701681Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Joan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1681.“, postříbřená mosaz, Uměleckoprůmyslové museum, Praha, inv. č. 5217. Padělek z 19. století. Vsazeny do železného oválného rámu 177 × 203 mm, zhotoveného galvanoplastickou cestou, který je zdoben akantovými rozvilinami, nahoře zakončenými hlavou bájného ptáka, dole ženskou hlavou a po stranách mezi rozvilinami sedí na akantech ptáci rajky. V rozích rám připevněn čtyřmi čučky. Vlastní hodinová deska mosazná postříbřená, obdélníková 129 × 102 mm. Rytý číselník horizontálních hodin sleduje tvar základního obdélníku, číslice jsou římské IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách, půlhodiny vyznačeny heraldickou lilií. Značení světových stran latinsky MERIDI, OR, SE, OC. Uvnitř plochy číselníku systém křivek, udávajících délku slunečního stínu v průběhu roku a postavení Slunce v ekliptice, dělení po 10 dnech každého měsíce, jména měsíců značena latinskými zkratkami, data arabskými číslicemi, krom toho astronomické symboly znamení zvěrokruhu. Mezi označením MERIDI a hodinovou čárou VI – VI je signatura „Fecit Joan Engelbrecht Beraunae in Bohemia. 1681.(!)“. Sklopný polos tvaru trojúhelníka je postříbřen a na obou stranách zdoben rytými rozvilinami. Na jeho sevesní straně je výřez pro zavěšenou mosaznou olovnici. Na jeho západní ploše je vyryt úhloměr ve stuze v rozsahu 0°(!) - 40° – 50° – 60° – 70°. Na hraně tvořené přeponou a mající funkci vlastního polosu chybí kruhový zářez ve funkci nodu pro systém křivek délky stínu a ekliptikální délky Slunce. Takovéto opomenutí je nemyslitelné u profesionálního výrobce sl. hodin, který spolupracoval s význačným astronomem Steplingem. Vročení do roku 1681 je další známkou nepravosti hodin. (ZINNER 1967, LENFELD 1984)
0711684Horizontální a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Engelbrecht Beraunae in Bohemia 1684.“, mosaz, Uměleckoprůmyslové museum, Praha, inv. č. 5218. Na severní straně desky Engelbrechtovy typické inklinační sl. hodiny (jako č. kat. 6), analematické sl. hodiny naznačeny. Hodiny na všech stranách rozšířeny o široký pás dekoru. Technologické nepřesnosti zde tkví například v umístění desky na čtyři šrouby, což ztěžuje její orientaci, a pevné umístění správně posuvného gnómonu, čímž pozbývají analematické hodiny úplně na funkčnosti. Velice nepřesný je i druhý polos, který by měl být sklopný, ale je pevný a navíc je u paty místo hrotu zakulacen. S tímto typem hodin nebylo možné měřit čas přesně. Mnoho čar je velice mělkých a jen naznačených, což dokládá domněnku, že hodiny nebyly autorem dodělány. Pozdější padělatel dodělal vystupující hodinové indexy a přesahující část okolo desky ozdobil ornamentem s medailony a znameními zvěrokruhu. V medailonu na jižní straně je umístěna signatura „Fecit Engelbrecht Beraunae in Bohemia 1684“, která je psána v odlišném stylu než bývají typické Engelbrechtovy nápisy, které nalézáme mimojiné i na této číselníkové desce. Na rubové straně je rozvržen číselník inklinačních a analematických hodin.
0721806Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis 1806.“ Aukce Fleaglas.com. Zřejmě kopie ze 20. století.Podobné jako č. kat. 25, popsány jen odlišnosti. Hodinové čáry českých hodin, označené „Nume Horarum ab Occasu Solis“, hodinové čáry babylonských hodin označené „Numerus Horara Horarum ab Ortu Sol.“. Chybí text „Eleva.Poli.“ a značka „a“. Na jižní straně mezi stavěcím šroubem a průřezem pro posuvný polos signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis 1806.“ Všechny součásti působí velice nově. Patrné je i umělé patinování. 157 × 188 mm.
073nedat. Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Joan Engelbrecht Beraune in Bohemia“, zlacené, Nordic Museum, Stockholm, inv. č. 81 155. (ZINNER 1967)
0741776EngelbrechtNárodní muzeum, Praha. (ZINNER 1967)neověřeno
0751785EngelbrechtInklinační sl. hodiny, sbírka W. Triebolda, Hannover. O dalších osudech sbírky se mi nepodařilo nic zjistit. (ZINNER 1967)neověřeno
116 nově doplněno1787Johann E.Sl. hodiny, sign. "Johann Engelbrecht beraunae in Bohemiae. 1787",
Kungliga Svenska vetenskapsakademien. (KOL. AUT. 1928)
neověřeno
0761791Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Joh. Engelbrecht Beraunensis 1791“, The Mathematisch-Physikalischer Salon, Drážďany. 4 šrouby (ZINNER 1967)neověřeno
0771792EngelbrechtWhipple Museum of the History of Science, Cambridge. (ZINNER 1967)neověřeno
0781793EngelbrechtThe Mathematisch-Physikalischer Salon, Drážďany. (ZINNER 1967)neověřeno
0791793Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Johann Engelbrecht Beraunensis 1793“, Marburg Physikal Institut. (ZINNER 1967)neověřeno
080 aktualizováno1795Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Johann Engelbrecht Beraunensis 1795“, Národní muzeum, Praha, inv. č. 6789.Mosazné, obdélné 115 × 115 mm. Na třech stavitelných nožkách. Polos sklopný, tvaru trojúhelníka, na severní straně s výřezem pro olovnici (chybí). Na dolní straně pod výřezem úhloměr v rozsahu 30° - 70°. Na spodní straně desky upevnění polosu a fixující mosazné péro. (ZINNER (1967)
0811796Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Joh. Engelbrecht f. Beraunensis 1796“, Národní muzeum, Praha (ZINNER 1967)neověřeno
0821798Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Johann Engelbrecht Beraun“, sbírka J. Dreckera, uvedeno také „Aachen koniggratz stadtmuseum“. V Muzeu východních Čech v Hradci Králové se nenacházejí. (DRECKER 1909, ZINNER 1967)neověřeno
0831800Johann E.Sl. hodiny, sign. „Joan. Engelbrecht 1800“, Industrial Museum, New York, inv. č. 27-242. (ZINNER 1967)neověřeno
0841800EngelbrechtInklinační sl. hodiny, Zámek Triebold, Hannover. (ZINNER 1967)neověřeno
0851802Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. Fecit Joan Engelbrecht Beraunen 1802“, Národní muzeum, Praha, inv. č. 5536. Mosazné obdélníkové 195 × 158 mm. S tištěným manuálem Johann Engelbrecht Beschreibung einer universalen horizontal Sonnenuhr.(ZINNER 1967)
125 nově doplněno1802Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. Ioan Engelbrecht Beraunensis 1802“, Národní muzeum, Praha, inv. č. 6628. Mosazné obdélníkové 180 × 155 mm.
0861803Johann E.Sl. hodiny, sign. „Joh. Engelbrecht Beraun 1863 × 1803?“, Stadtmuseum, Bautzen. (ZINNER 1967)neověřeno
087 aktualizováno1803Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. "Fecit Ioan
Engelbrecht Beraunensis/ 1803", Salzburg Museum, inv. č. SMCA 503/49.
Mosazné obdélníkové 158 × 189 mm, ryté, stříbřené, na třech aretačních šroubech. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi III – XII – IX, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici, pod ní ryta na polosu inklinační stupnice "Elleva:Poli:" v rozsahu 30° – 50° – 70°. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Na jižní straně umístěn oválný rytý číselník analematických hodin v rozsahu III – XII – IX. Oba typy polosů jsou sklopné, jeden je posuvný dle data. Světové strany označeny nápisy „MERIDIES.“, "OC:", SEPTENTRIO.", "OR:". Signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunensis/ 1803.“ umístěna v jižní části u aretačního šroubu. Na spodní ploše mosazné desky mosazné péro sloužící k fixaci trojúhelného polosu. (ZINNER 1967, HUSTY 1994)
088 aktualizováno1804EngelbrechtInklinační sl. hodiny, Národní muzeum, Praha, inv. č. 5389.Mosazné obdélné 120 106 mm. (ZINNER 1967)
089nedat.Johann E.Velké inklinační hodiny, sign. „Fecit Joan. Engelbrecht Beraunensis in Bohemia“. (ZINNER 1967)neověřeno
090nedat.EngelbrechtHorizontální sl. hodiny, sign. „EFUSI“ (Engelbrecht Fecit Uso Interno), mosaz, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Maius, Krakov, inv. č. 46-D-V. (FISCHER 1963, ZINNER 1967)neověřeno
091nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia“, inv. č. T1942/0096, místo neuvedeno. (ZINNER 1967)neověřeno
092nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Beraunae in Bohemia“, inv. č. 148 S152. Místo neuvedeno. (ZINNER 1967)neověřeno
093nedat.EngelbrechtInklinační sl. hodiny, Slg. Triebold Hannover. (ZINNER 1967)neověřeno
094nedat.Johann E.Inklinační a analematické sl. hodiny, sign. „Fecit Ioan Engelbrecht Berau:“, Staatl. Mathematisch-physikalischer Salon, Dresden. (ZINNER 1967, Grotzsch 1979)Mosazné obdélníkové 145 × 175 mm, ryté, tři nastavitelné šrouby. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný tvaru trojúhelníku, na jeho severní hraně výřez pro olovnici, pod ní ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 30° – 40° – 50° – 60° – 70°. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Na jižní straně umístěn oválný rytý číselník analematických hodin v rozsahu III – XII – IX. Oba typy polosů jsou sklopné, jeden je posuvný dle data. Světové strany hodin označeny nápisem „MERIDIES.“, "OC:", "Septentrio.", "OR". Signatura „Fecit Ioan Engelbrecht Berau:“ umístěna u jižní části analematických hodin, mezi polosem a stavicím šroubem. Na spodní ploše mosazné desky mosazné péro sloužící k fixaci trojúhelného polosu.
095 aktualizovánonedat.Johann E.sign. „Johann Engelbrecht Beraunae in Bohemia“, Národní muzeum, Praha, inv. č. 14 940. Mosazné, obdélné 456 × 453 mm, na osmi kroužených nohách - neověřeno - možné falzum. (ZINNER 1967)
096nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Johan Engelbrecht Beraun in Bohmen“, Archaeological Museum, Zagreb, inv. č. 1896. (ZINNER 1967)neověřeno
097nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Joan. Engelbrecht Beraunae in Bohemia“, mosaz. (ARCHINARDA 2007)neověřeno
098nedat.Johann E.Inklinační sl. hodiny, Johann Engelbrecht, prodávány na Ebay, prodejce harrybruno11.neověřeno
099nedat.EngelbrechtHorizontální sl. hodiny, Národní museum, inv. č. 14 940 × 14 490? (FISCHER 1963)neověřeno
100nedat.EngelbrechtMuseum für Kunst und Gewerbe? (ZINNER 1967)neověřeno
101nedat.EngelbrechtInklinační sl. hodiny, sign. „Fecit Engelbrecht“, Linz Museum, Dresden. (ZINNER 1967)neověřeno
102 aktualizováno1683Johann E.Horizontální sl. hodiny, sign. „Fecit Joan Engelbrecht Beraunensis 1683“, MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien, i. č. F 1395.Inklinační hodiny v neoriginání úpravě. Mosazná deska je vložena do litého reliéfního rámce s medailony znamení zvěrokruhu na čtyřech! stavěcích šroubech. Inklinační hodiny tvoří číselník horizontálních hodin umístěný podél stran v rytém rámci s římskými číslicemi IIII – XII – VIII, dělení po čtvrthodinách. Uvnitř číselníku systém křivek udávající délku slunečního stínu pro každých 10° ekliptikální délky slunce. Jsou očíslovány arabskými číslicemi a krom toho označeny názvy měsíců a symboly jednotlivých znamení zvěrokruhu. Polos sklopný tvaru trojúhelníku (ohnutý hrot), na jeho severní hraně výřez pro olovnici (chybí), pod ní ryta na polosu inklinační stupnice v rozsahu 35° – 50° – 65°. Na přeponě, mající funkci vlastního polosu, umístěn kruhový zářez působící jako hrot nodu pro systém shora uvedených hyperbol. Světové strany hodin označeny nápisy "OC:", "SE", "OR:", označení "MERIDIES" zbroušeno při retušování otvoru. Pravděpodobně bybně obnovenásignatura se špatným vročením: „Fecit Joan Engelbrecht Beraunensis 1683“. Původní otvory zaretušovány.
...
Kunsthistorisches Museum, Wien, inv. č. F 1395. (dle vyjádření KHM nebylo nikdy k označení předmětů užíváno inventární číslo s F. Ani dle popisu a signatury nebyly hodiny nalezeny. ZINNER 1967). 13. 9. 2021 byly dohledány v online katalogu MAK – Museum für angewandte Kunst, Wien pod id 20298. (poz. aut.)
1031776Johann E.Sluneční hodiny, sign. „Johann Engelbrecht Beraun“, mosaz, Muzeum hlavního města Prahy. (ZINNER 1967)neexistující
1041786EngelbrechtTartu City Museum, Estonia. (ZINNER 1967)neexistující
1051783Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „fec. Johannes Engelbrecht 1783“, Zámek Hohenwerfen. V roce 1938 byl zámek prodán. Do r. 1987 sloužil pro výcvik četnictva. Většina sbírek byla odvezena nebo prodána. (ZINNER 1967)neexistující
1061787Johann E.Inklinační sl. hodiny, sign. „Joh. Engelbrecht 187…? Beraunae“, Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Dříve v Śląskie Muzeum Rzemiosła Artystycznego i Starożytności. (ZINNER 1967)neexistující
1071804EngelbrechtInklinační sl. hodiny, Koniggratz Stadtmuseum. V Muzeu východních Čech v Hradci Králové se nenacházejí. (ZINNER 1967)neexistující
108nedat.Johann E.Sl. hodiny sign. „Joan Engelbrecht Beraunensis in Bohemia“, Edinburg Nat. museum. Část sbírky prodána na aukcích. (ZINNER 1967)neexistující

Katalog 107 položek byl publikován v PAŘÍZEK, Patrik. Johann a Anton Engelbrecht – tvůrci přenosných a skříňkových hodin z konce 18. a počátku 19. století. Plzeň, 2011. D. Západočeská univerzita. Vedoucí práce PhDr. Jan Mergl.

Katalog 109 položek byl publikován v Pařízek, Patrik. Nové poznatky o hodinách berounských Engelbrechtů. Rozpravy NTM: Z dějin geodézie a kartografie. Praha: Národní technické muzeum, 2015, s. 271-282.

Jak citovat?

PAŘÍZEK, Patrik: Katalog přenosných slunečních hodin Engelbrechtů. [online]. 13. 9. 2021 12:33 [cit. 16.7.2024]. Dostupné z http://patrikparizek.com/?page_id=840/.

LITERATURA

ARCHINARDA, Margarida. Une Classification de Cadrans Solaires. Annals of Science, Volume 64, isme 4, Geneva: Taylor and Francis Ltd, 2007.

BARTHA, Lajos. Hordozható napórák. Válogatás magyarországi gyűjteményekből. Iparművészeti Múzeum, 1995.

BRYDEN, D. J. Sundials and related Instruments. Whipple Museum of the History of Science. Catalog 6. 1988.

DRECKER, J. Gnomone und Sonnenuhren. Aachen: 1909.

FISCHER, Karl. Die Sonnenuhrenmacher Engelbrecht in Beraun. Ulm: Neu Uhr-macher Zeitung, 1963.

GRÖTSCH, Helmut; KARPINSKI, Jürgen. Dresden Mathematisch-Physikalischer Salon. Leipzig: VEB E. A. Seemann Verlag, 1979.

HOLEŠOVIČTÍ, Lea a Karel. Historické hodiny 15.-19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně. Brno: Moravská galerie, 1975.

HORSBURGH, E. M.. Modern instruments and methods of calculation: a handbook of Napier tercentenary exhibition, London: G. Bell and sons, 1916.

HORSKÝ, Zdeněk; ŠKOPOVÁ, Otilie. Astronomy gnomonics: a catalogue of instruments of the 15th to the 19th centuries in the collections of the National technical museum, Prague. Prague: Národní technické museum, 1968.

HUSTY, Peter. Zeit & Mass: Sonnenuhren und wissenschaftliche Geräte: zum 250. Todesjahr des Salzburger Erzbischofs Leopold Anton Freiherr von Firmian (1727-1744). (Katalog zur 177. Sonderausstellung). Salzburger Museum C.A., 1994.

KARLOVITS, Károly. Az időmérés története. Országos Műszaki Múzeum – Iparművészeti Múzeum, 1984.

KYNČL, Radko. Hodiny a hodinky. vyd. 2. Praha: Aventinum, 2008.

LENFELD, Jiří, Sluneční hodiny ze sbírek UPM v Praze. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 1984.

SEIPEL, Wilfried. Mensch und Kosmos. Katalog der Oberösterreichischen Landesausstellung im Schloßmuseum Linz vom 7. Mai bis 4. November 1990. Oberösterreichischen Landesmuseums, Linz: 1990.

STEPHAN, Werner. Sonnenuhren, ein Beitrag zur Konstruktion und Geschichte: Ausstellung in der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt im Schloss, Die Bibliothek, 1980, p. 57.

TOMBA, Tullio. La collezione scientifica delle nalep raccolte del Cas-tello Sforzesco. Milano: Castello Sforzesco, 1973.

TOMBA, Tullio; BRUSA, Giuseppe. Museo d´Arti Aplicate: Strumenti scientifici-orologi. Electa, 1983.

WARD, Francis Alan Burnett. Handbook of the collection ilustrating time measurement. Vol. 1., Science Museum (Great Britain), 1936.

ZANABONI Serena – MICHALSKI Annika, „Insight D.O.M.“ zum Tag der Provenienzforschung: Die Provenienzforschung am Deutschen Optischen Museum, Deutschen Optischen Museum, 08.04.2020. (online)

ZÍCHA, Zdeněk, Důlní mapy a měříčské přístroje. Ústí nad Labem. CDL Design: 2004.

ZINNER, Ernst, Deutsche und niederländische astronomische Instrumente des 11. – 18. Jahrhunderts. München. Beck, 1967.

KOL. AUT, Kungliga Vetenskapsakademiens Årsbok. P. A. Norstedt & söner, 1928, p. 307.

Comments

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *